Stárnutí ve zdraví podle MPSV

Datum přidání: Feb 02, 2021 7:58:51 PM

Co dělat, abychom byli i ve stáří fit a užili si ho naplno? Správnou životosprávou lze předejít různým civilizačním chorobám a problémům. Jak na to a čemu se vyvarovat vám ukáže další videospot. Vaši Senioři v krajích @seniorivkrajich www.seniorivkrajich.mpsv.cz 

Tento videospot byl vytvořen v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, reg. č.: CZ. CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.