Strom života

Datum přidání: Sep 28, 2012 9:24:10 AM

Stromek daruje česká společnost Bohemia EU Planners sro, kterou založila Vendula Raymová s cílem nabídnout flexibilní a konstruktivní spolupráci v oblasti evropských fondů a projektů.

1. října v 15 hod. zasadí děti mateřské školy Větrná v Českých Budějovicích společně s obyvateli Domova seniorů Máj v areálu MŠ Větrná jabloň v rámci akce Strom života jako symbol mezigeneračních vztahů. Děti zazpívají seniorům oblíbené písničky a senioři jim přinesou nejen mladý stromek, ale rozdělí se s nimi o červená jablka. Společně vyplní Ujednání o péči o Jabloňku, vloží ho do lahve a tu zakopou ke kořenům stromku. Bude ujednáno, že o malý stromek budou děti se seniory společně a co nejsvědomitěji pečovat, aby jim mohl v budoucnosti přinášet krásná sladká jablíčka. Děti tak prožijí jeden z rituálů, které byly vždy pojítkem v lidské mezigenerační soudržnosti. Senioři si budou moci prohlédnout areál školky a pobavit se s dětmi.

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 pokračuje.

V říjnu si připomínáme Mezinárodní den seniorů a k němu se váží i aktivity Akademického klubu třetího věku, Aktiv, o.s.