Strom života

Datum přidání: Oct 05, 2012 2:35:46 PM

Společně s dětmi  a obyvateli Domova seniorů Máj jsme v mateřské škole Větrná zasadili STROM ŽIVOTA. 

Primátora  města Č. Budějovic Juraje Thomu,  ředitele Domova pro seniory Máj ing. Pavla Jandu,  jeho spolupracovníky, 

 obyvatele domova a další českobudějovické seniory přivítala v mateřské škole Větrná její ředitelka  Eva Hüterová u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Děti a senioři se setkali, aby společně zasadili Strom života jako symbol mezigenerační vzájemnosti. 

„Obvykle chodíme s dětmi zazpívat a předat dětské obrázky do Domova pro seniory Máj, který je jen kousek od naší školky. Nyní jsme pozvali obyvatele domova ke společné akci k nám“, sdělila nám paní ředitelka. Klubíčko dětí obstoupilo vykopanou jámu, do které senioři vložili mladý stromek jabloně. Tu vybrali záměrně proto, aby děti mohly mít ze stromku užitek. Jabloň má však i svou symboliku. Řadí se mezi sedm posvátných stromů, které uctívali Keltové.

 „Jabloň vždy byla symbolem života, lásky, dokonalosti a plodnosti. Symbolem spojení člověka s přírodou, mezi životem a smrtí. Jabloň má úžasnou sílu, kterou ráda předává dál. Jablko je také symbolem královské moci“ připomenula ve svém vstupu paní Ludmila Suchá, členka občanského sdružení klub Aktiv, které setkání uspořádalo. Důležité jsou pevné a láskyplné vztahy prarodičů s  vnoučaty, ve kterých se rodí předávání tradic, kulturních i lidských hodnot, „proto žádejte své babičky a dědečky, aby vám vyprávěli své příběhy s dětství, jak se jim žilo, v jaké době vyrůstali“, vyzvala děti na závěr paní Suchá. Jablůňka se stala středem dětské pozornosti a dospělí zase s radostí pozorovali děti, jak se s nadšením pustily do zasypávání kořenů stromku. Vypomohl jim pan primátor, někteří přihlížející rodiče a samozřejmě přítomní senioři. Ti ke kořenům stromku zasypali lahev,  do které vložili Pamětní list s podpisy všech přítomných dospělých a s textem ujednání péče o jabloň. Děti slíbily, že budou stromek zalévat a senioři slíbili, že budou chodit stromek ošetřovat. Společně tak budou pečovat o jabloň, aby dětem  brzy plodila chutná jablka.A protože to ještě nějakou dobu potrvá, přinesli senioři dětem ochutnat jablka podobná těm, které si budou moci v budoucnosti děti z jabloně sami utrhnout. Za dárek poděkovaly děti seniorům zazpíváním několika písniček. Na jaře příštího roku se všichni u jablůňky znovu setkají.