Závěrečný seminář V U3V v Českých Budějovicích

Datum přidání: May 22, 2012 6:28:49 PM

Více fotografií ve fotogalerii

22.5.2012 kurzu "Kouzelná geometrie" byl obohacen přednáškou paní Ludmily Dominové o zdobení krojů a dalších doplňků pomocí rybích šupin, doplněnou výstavou z její tvorby s názorným předvedením, která velmi zaujala. Výšivka z rybích šupin je zajímavou regionální technologií, která pochází pravděpodobně z Třeboňska. Paní Dominová je přední česká odbornice a propagátorka této výšivky. Za svou dlouholetou činnost a odbornost obdržela od ministra kultury vyznamenání "Nositel tradice lidových řemesel". Po skončení přednášky byl zhodnocen celý uplynulý semestr. Do kurzu "Kouzelná geometrie" se přihlásilo 42 seniorů. Napsáno bylo 22 esejí na téma "geometrie", ve kterých se všichni autoři a autorky vyznávali, jak je kurz obohatil. Přečtení několika úryvků a jedné celé eseje se nesly v duchu vzpomínky a připomněly, že kurz už opravdu skončil. Všichni úspěšně absolvovali a byl jim předán "Pamětní list". Nakonec ještě společná fotografie a rozloučení s přáním hezky prožitých prázdnin.