Závěrečný seminář V U3V v Dačicích

Datum přidání: May 19, 2012 4:2:52 PM

16.5.2012 se uskutečnil v Dačicích výjezdní závěrečný seminář letního semestru VU3V. Spolu s PEF ČZU v Praze se organizace ujalo Konzultační středisko Dačice VŠE, fakulta managementu. Semináře se zúčastnily za PEF ČZU PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D, proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost a Ing. Klára Nehodová, manažerka VU3V. Za město Dačice starosta Ing. Vlastimil Štěpán, místostarosta Ing. Jan Bartošek, tajemník Ing. Karel Macků a vedoucí odboru kultury Mgr. Naďa Mastná. Zúčastnily se i ředitelka muzea Mgr. Marie Kučerová a ředitelka knihovny Mgr. Zdeňka Chadimová.

Seminář moderoval vedoucí KS Dačice Ing. Miloš Procházka. Přijelo 95 seniorů z 10 středisek. Nejstarší přítomné účastnici kurzu bylo 83 let a nejstaršímu účastníkovi 87. KS České Budějovice zastupovaly čtyři – Marie Havránková, Alena Kovářová, Marie Macháčková a Eva Študlarová.

Celé setkání se neslo v přátelském povídání. Každý dostal upomínkový knoflík s logem a bylo připraveno bohaté pohoštění. Na úvod zazněly fanfáry dechové hudby studentů ze ZUŠ Dačice, následovala zdravice P. Rymešové a V. Štěpána. Poté zhodnotila uplynulý semestr K. Nehodová. Stručně: Studia se zúčastnilo 76 konzultačních středisek z celé ČR. Celkem bylo nabídnuto 10 studijních semestrálních kurzů. V nich zahájilo studium 935 seniorů, úspěšně dokončilo 886.

Nepovinnou součástí studia je vypracování esejí vždy k danému tématu. Celkem bylo zasláno 416 esejí a z nich nejlépe hodnocenou esejí na téma Kouzelná geometrie je esej studentky z Borovan a stojí za to si ji přečíst (viz níže)

Na závěr zahrála k poslechu skupina dětí ze ZUŠ náladové skladby na akordeony. Organizátorům se podařilo připravit všem příjemný den, na který se bude s radostí vzpomínat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jen takové povídání v autobuse.

Lenka Trerppeschová 

Jedouc tuhle z krajského města do našeho městečka, sedla si ke mně kamarádka. Celkem obyčejná konverzace se začala ubírat k tématům naší U3V – Kouzelná geometrie. Téma mne úplně pohltilo, začala jsem vyprávět o tom, jak se díváme na historické stavby a jejich krásu téměř vždy jen z obecného úhlu, jak je architektura mazaná, po pravdě, složité věci nejsou tak nepochopitelné, zjistíme-li, jak vznikaly. Od arkád v Koloseu a římských akvaduktů jsem zalistovala v přednášce o vzniku křesťanské baziliky, jejíž apsida je částí rotační válcové plochy, o klenbě v bazilice sv. Petra v Římě, kde jeho kopuli nesou pětihranné pilíře a jak byly použity sférické lichoběžníky v postranních valených klenbách, vznikajících pomocí řezů kulové plochy. A například řez zlatého obdélníku, kdy podobnost vzniká jeho rozdělením na dvě stejné poloviny a polovinu rozdělíme zase na poloviny a tak dále… K mému úžasu jsem si najednou uvědomila, že v autobuse je ticho, většina hlav je otočena naším směrem. O čem si to vlastně ty „baby“ povídají? Před vystoupením jsem přehlédla celý autobus s pohledem říkajícím, … "pak, že se důchodci baví jenom o slevách."