Závěrečný seminář VU3V

Datum přidání: Jan 26, 2013 7:3:2 AM

Zhodnocení semestru se ujala Klára Nehodová. V 96 konzultačních střediskách studovalo 1 587 seniorů, z nichž nedokončilo studium pouhých 56. Jako dobrovolná aktivita ke studiu patří psaní esejí. Mezi vítězné eseje z celkového počtu 455 se zařadila esej na téma Vývoj a současnost Evropské unie esej Ludmily Rakovské z našeho střediska a jako dárek dostala od Kláry Nehodové krásné tričko. Gratulujeme!

Velmi hezký projev měla Daniela Hlaváčková, která s úsměvem i vážností připomněla, jak o stáří mluvit. Proč říkat slovo "nejstarší", když se dá říct "nejmoudřejší", nebo "je mi 18, ale už dlouho"... A na závěr se zaměřila na muže. Je škoda, že se nezúčastňují vzdělávání a dalších aktivit v takovém počtu jako ženy, vždyť muži ožívají ženský svět a vyváženost mužů a žen dělá svět krásnějším. 

Setkání seniorských studentů z různých částí Jihočeského kraje a kraje Vysočiny se neslo v radostném duchu. Mnozí se již znají z minulých setkání a tak není divu, že se sešli ještě při prohlídce města nebo později v restauraci.

více foto ve Fotogalerii VU3V

zimního semestru se uskutečnil 24.1.2013 v Pelhřimově. Z konzultačního střediska Klubu Aktiv se zúčastnila Marie Bumbová, Ludmila Rakovská, Eva Študlarová a Marie Macháčková. Setkání zorganizovala PEF ČZU v Praze a MÚ Pelhřimov spolu s organizací Hodina H (www.hodinah.cz) , která má virtuální univerzitu pod svým vedením. 

Všichni účastníci si poslechli milé projevy Ing. Kláry Nehodové (PEF), garant projektu VU3V, místostarosty Bc. Pavla Pípala, Mgr. Bohumila Kovandy, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy a za Hodinu H  Daniely Hlaváčkové.

V úvodu všichni se zájmem shlédli prezentaci o Pelhřimově, kterou vytvořila Jaroslava Čekalová.