Závěrečný seminář VU3V v Třešti

Datum přidání: Jan 25, 2014 3:35:0 PM

22. ledna 2014 se uskutečnil v Třešti závěrečný seminář zimního semestru VU3V. Zúčastnili se ho absolventi kurzů z jižní části Čech a Moravy. Konzultační středisko České Budějovice zastoupily Mgr. Marie Bumbová, Marie Havránková, Lída Rakovská a Marie Macháčková. Seminář zahájil Václav Dvořák, jinak průvodce zajímavých míst ve městě betlémů Třešti. Místostarostka rady města Ing. Eva Požárová seznámila prostřednictvím filmu všechny přítomné s okolím města a upozornila na památky, kterých je v Třešti opravdu hodně. Ing. Klára Nehodová, garantka VU3V zhodnotila uplynulý semestr, ve kterém studovalo 2 185 seniorských studentů ve 132 konzultačních střediscích. 

VU3V v Českých Budějovicích již třetím rokem organizuje Akademický klub třetího věku Aktiv. V současné době kurzy probíhají v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě.

V zimním semestru se v KS České Budějovice kurzu „Michelangelo Buonarroti, život a dílo“ zúčastnilo přednášek 47 seniorů a všichni úspěšně kurz dokončili. Absolventi obdrží před zahájením dalšího kurzu s názvem „Evropské kulturní hodnoty“ v úterý 4.2.2014 Pamětní list. Během studia se píší také eseje na dané téma (dobrovolně) a všichni účastníci ze všech konzultačních středisek mají možnost tyto eseje hodnotit. V uplynulém kurzu jako nejlepší esej na téma Michelangelo byla vyhodnocena esej Zdenky Roudenské z Hosína (KS České Budějovice) s názvem Mojžíšovy rohy. Blahopřejeme, úspěch jednoho z nás je vždy povzbuzením pro ostatní.