Zajímavý den na Chmelné 15.9.2011

Datum přidání: Sep 09, 2011 5:31:36 PM

rada občanského sdružení Akademického klubu třetího věku Aktiv si  Vás dovoluje pozvat na přátelské setkání po prázdninách. 

Tentokrát bude naše setkání spojené nejen s posezením, ale i s přednáškou, vycházkou a soutěží. 

Přednášet nám bude paní doc. Miluška Kubíčková na téma Umění (ne)stárnout.

Za příznivého počasí se vypravíme ke studánce. Protáhneme se a zacvičíme si pro naše tělo příznivé cviky.

Soutěžit budeme o nejchutnější jablkový závin. Ten, kdo  bude chtít soutěžit, 

musí hodnotitelům poskytnout alespoň 30 dkg upečeného soutěžního vzorku.

Setkání na Chmelné u Křemže je celodenní.

Oběd a večeře - pokud bude,  tak z vlastních zásob. Uvaříme Vám kávu nebo čaj. 

Cena za celodenní pobyt je 220 ,- Kč a bude vybrána na místě ve prospěch Sdružení pro zdravý život. 

Doprava na Chmelnou u Křemže bude buď individuální osobními auty nebo autobusem. 

Autobus odjíždí z Č. Budějovic do Křemže v 7,25 ze stanoviště č. 5. 

Z Křemže na Chmelnou je doprava zajištěna.

Akce je pro maximálně 30 účastníků a uskuteční se při minimálním počtu 16 účastníků.

Přihlašujte se prosím odpovědí na tento mail nejpozději do  10. 9..

Uveďte laskavě,  zda byste mohli někoho svést ve svém autě.

Všechny Vaše dotazy rovněž směřujte na mailovou adresu klubu AKTIV:

klub.aktiv@gmail.com

Těšíme se na Vás na naše společné zážitky