Založení klubu Aktiv

Datum přidání: Sep 07, 2011 5:36:27 PM

26. června 2011 v hospodě U hasiče v Haklových Dvorech byl slavnostně ukončen akademický rok A3V. Ještě před zahájením se někteří účastníci prošli vrbenskými rybníky s ornitologem. Mezi hosty setkání byl i rektor VŠERS  prof. Gabriel Švejda, Mgr. Romana Pánová, vedoucí CCV VŠERS a Bc. Iva Částecká, asistentka CCV VŠERS. Setkání vedl PaedDr. František Batysta, který zhodnotil celý uplynulý rok, ve kterém se vystřídalo 182 studentů – seniorů ve 22 kurzech, což činí 484 výukových hodin. Za osm měsíců, kdy byla A3V založena, je to úspěch. Většina kurzů se týkala počítačové technologie, které odučil sám. Z dalších kurzů to byl kurz historický, angličtina pro cestování a novinkou byla Virtuální U3V. Tato forma studia velmi zaujala a již nyní se zájemci hlásí ke studiu v příštím akademickém roce. Shromáždění pozdravil i pan rektor prof. Gabriel Švejda.

Dr. Batysta také informoval přítomné o založení klubu A3V s názvem AKTIV a jménem návrhové komise Vladimír Novák představil členy Rady klubu a revizní komise. Následně všichni, kteří podali přihlášku do klubu, o složení Rady a revizní komise hlasovali (pro 53, proti 0, zdržel se 0). 

Závěrečné posezení s pohoštěním umocnilo dobrou náladu a všichni se rozcházeli natěšení na další akademický rok.