Zdravý den pro ženy 24.10.

Datum přidání: Oct 06, 2018 8:29:21 AM

Místo konání: Nemocnice České Budějovice, vstupní hala

Program:

- měření hodnot TK, TF, BMI

- poradna lékaře – MUDr. Martin Michal, lékař GPO

- poradna sestry – péče na GPO, informace z praxe – sestra gynekologické amb.

- informace o preventivních programech fondu prevence VZP

Nemocnice České Budějovice ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a SZŠa VOŠZ České Budějovice pořádá zdravotně-edukační akci, jejímž záměrem je upozornit na důležitost pravidelné onkologické prevence u žen a dívek.

Den se koná v rámci osvětových preventivních akcí Říjen v růžové. Říjen je na celém světě měsícem prevence rakoviny prsu a podpory nemocných žen. Akce nabídne odpovědi na časté dotazy klientek typu: 

Proč je prevence důležitá? 

Jaká jsou rizika spojená s vyšetřením prsou? 

Jak podporuje zodpovědný přístup k prevenci VZP?