Fotogalerie 2014

Ve čtvrtek 11. prosince byly v Jihočeské vědecké knihovně Lidická 1, v ČB slavnostní vernisáží zahájeny dvě výstavy amatérských fotografií jihočeských seniorů a zdravotně postižených občanů. Výstava v prvním patře je tématicky zaměřena na vztah člověka ke stromům. Připomíná všechny dary, které nám stromy přinášejí. Tato výstava potrvá do 20. 2. 2015. Druhá výstava s názvem "Genius loci jihočeské krajiny" zachycuje důvěrný vztah autorů, jejich obrazovou výpověď o místech jihočeského kraje mnohokrát navštěvovaných a důvěrně známých, ale i prchavých proměnách těchto míst v různém ročním období. Obě výstavy jsou vyznáním fotografů z jejich zaujetí, sbližování a nekončícího poznávání jihočeské přírody a krajiny.

4.12.2014 klub Aktiv uspořádal pro své členy zájezd do adventního rakouského Salzburgu. Fotografie nafotil Václav Křenek.

8.12. proběhla slavnostní vernisáž fotografií soutěže s názvem odkazujeme našim potomkům. Přijďte si prohlédnout fotografie upozorňující na hodnoty současné lidské společnosti, které by měly být zachovány i pro příští generace. Výstava potrvá na krajském úřadě JK o poloviny ledna 2015.

Milci vína mohli ve vinotéce Mgr. Dana Amblera ochutnat archivní vína vinařství Tomáš Krist. Ochutnávku pro nás skvěle vedl přímo majital vinotéky Mgr. Ambler. Kromě vína připravil i menu o čtyřech chodech a na závěr pro účastníky milé překvapení: mohli si zakoupit vína s výraznou slevou.

Klub Aktiv 15. října v kině CINESTAR slavnostně zahájil nový školní rok projekcí filmu „POJEDEME K MOŘI“ režiséra Jiřího Mádla. Jiří Mádl svůj film osobně uvedl a přítomní diváci se tak jako jediní mohli dozvědět všechny zajímavé souvislosti spojené s hlavními postavami ve filmu. Samotného Jirku Mádla potom překvapila projekce videozáznamu stará 18 let, ve které již tehdy vyniklo jeho herecké nadání. Jirka Mádl s potěšením přijal patronaci nad Klubem Aktiv, po autogramiádě a vřelém rozloučení zaslal členům klubu následující SMS:

Ahoj všichni členové Klubu Aktiv,

ještě jednou Vám děkuji za pozvání mezi Vás. Byla radost vidět Vaše spokojené tváře. Snad jste je měli i po filmu. Mějte se prima a budu se těšit na příště. Jirka Mádl.

Tolik se nás ještě nikdy nesešlo! Na skupinové fotce jsem napočítal 26 hlav a to někteří odešli dříve. Museli jsme zajistit další nové sady pétangue koulí. Nakonec se tedy na všechny dostalo a užili jsme si napínavou hru. Na příští čtvrtek již máme koulí dost. Přijďte si s námi zaházet.

Skvělý průvodce byl pan ing. Jiří Olšan , který nás provedl zámeckou zahradou v Č. Krumlově a ukázal nám Belarii. Velice milé bylo i naše přivítání v bylinkové zahradě Simony Tancerové. Mohli jsme se podívat do ateliéru, ve kterém se natáčí pořad kouzelné bylinky. Za odborný výklad, laskavou péči a bylinkový čaj děkujeme paní Ivaně Berkové.

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola , ředitel Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareš a předseda Klubu Aktiv Gabriel Švejda popřáli mnoho dalších studijních úspěchů absolventům Virtuální univerzity třetího věku, kteří si převzali Osvědčení o úspěšném absolvování studia U3V.

Bylo nám ctí, že jsme mohli 8. května uctít památku

95 židovských dívek a žen, které zahynuly na samém konci války při pochodu smrti ve Volarech. Pietní řeč a modlitbu za ně si můžete přečíst zde.

Přítomní členové zvolili na výročním volební shromáždění Klubu Aktiv novou radu sdružení a poděkovali všem přítomným za práci, kterou udělali pro ostatní jihočeské seniory. Jen tak dál, těšíme se na další vzdělávací a společenské akce.

V letním semestru ukončilo tříleté studium Virtuální univerzity třetího věku z celkového počtu 46 studentů prvních 17 absolventů z Českých Budějovic, kteří se mohli zúčastnit slavnostní promoce v Praze.

Na slavnostním setkání bylo absolventům předáno Osvědčení o absolutoriu a Pamětní list.

Studium významně podpořil Jihočeský kraj a hejtman Mgr. Jiří Zimola. Nejstarším účastníkem Univerzity třetího věku byl pan Miroslav Somr, který oslavil 85 let.

Na jeho promoci byl jeho 3 -měsíční pravnuk.

Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s informačními středisky Freyung (Německo) a Linz (Rakousko) uspořádal dne 10. května přeshraniční turistický pochod s názvem GO TO VOTE FOR EUROPE. Německem a Rakouskem. Během pochodu byly zajímavé zastávky s výkladem. Trasa vedla účastníky „cestou minulosti“ posledních 100 let společných hranic s našimi sousedy a připomněla blížící se volby do Evropského parlamentu.

Ve středu 2. 4. jsme slavnostní vernisáží zahájili putovní výstavu "Světlo dne jižních Čech" v Informačním centru pro mládež v Prachaticích. Sedm zástupců vystavovatelů bylo srdečně uvítáno prachatickými seniory a představilo své fotografie.

O výtvarný kurz kreslení vedený paní Mgr. Hankou Prázdnou byl velký zájem. Museli jsme přidat stoly, aby se všichni účastníci pohodlně vešli.

Skvělá nálada turistické výpravy, krásné fotky z jarní přírody. Přes nepříznivou předpověď nám počasí vyšlo a všichni jsme si to náramně užili. Neseďte doma a přidejte se k nám! Další výlety budou následovat. Foto: Lida Hervířová

První lekce plavání a cvičení seniorů s VZP se uskutečnila 14.3. Další lekce proběhne v na Plaveckém stadionu pátek 21.3.

od 9,00 hod. Pojištěnci VZP mají plavání zdarma!

O výtvarný kurz kreslení vedený paní Mgr. Hankou Prázdnou byl velký zájem. Museli jsme přidat stoly, aby se všichni účastníci pohodlně vešli.

V pátek 21.února proběhlo v DK Slavie společné setkání seniorů sdružení AKSEN z Piešťan s Klubem Aktiv a Svazem důchodců z Českých Budějovic. Piešťany mesto slnka, vody a zdravia " prezentovala a o činnosti slovenských seniorů - členů sdružení AKSEN hovořila paní Eunika Schotte. Bylo navázáno partnerství a senioři se dohodli na přípravě společných aktivit přeshraniční spolupráce.

6. ledna byla slavnostní vernisáží v Jihočeské vědecké knihovně zahájena výstava fotografií jihočeských seniorů, kteří v rámci projektu "Světlo dne jižních Čech" fotografovali jihočeskou krajinu. Tento projekt byl spolufinancován statutárním městem České Budějovice. Na výstavu, která potrvá do 31. ledna jste všichni srdečně zváni. Více informací v Aktualitách zde

Krásná vycházka, nádhernou krajinou se skvělými lidmi! Jaký lepší začátek turistické sezony v roce 2014 bychom si mohli přát? Foto: Maruška Ludvíková

Po úspěšném ukončení kurzu VU3V „Michelangelo Buonarroti, život a dílo“ obdrželi všichni absolventi „Pamětní listy“. Paní Zdence Roudenské za nejlepší esej k danému tématu spolu s blahopřáním byla předána kytička. Slavnostní setkání se uskutečnilo v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě, kde byl také zahájen další kurz „Evropské kulturní hodnoty“.