Fotogalerie 2015

Již po čtvrté vystavují nejstarší českobudějovičtí amatérští fotografové své fotografie. Tentokrát tématem "Město mého života" přispěli k oslavám výročí 750 let od založení města, které je 10 krát starší než jejich průměrný věk. Mottem této výstavy je nápis vytesaný v kamenech na Piaristickém náměstí: "Pokolení odchází, pokolení přichází, ale Země stále trvá. Ať společně s ní trvá a vzkvétá i naše město.

Zazpívali jsme si pro radost v Domě u Beránka. Bylo to pro radost nás zpěváků i Vás - našich přátel a diváků. Děkujeme Vám, že jste se přidali. Přejeme Vám radostné vánoční svátky. 

Den po sv. Martinu se členové klubu Aktiv setkali v kulturním domě Slavie, aby se společně pobavili , ochutnali mladá vína a dozvěděli se o dalších připravovaných aktivitách v Aktivu.

Můžete se těšit na adventní zájezd do Lince nebo na počítačovou poradnu a mnoho dalších.

Ve čtvrtek 5. 11 si prvních 10 členů klubu Aktiv prohlédlo zpracovnu ryb Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Účastníci se nejen poučili, ale ryby i ochutnali a nakoupili. Ostatní přihlášení v následujících termínech se mají na co těšit!

Již 9. semestr Virtuální univerzity třetího věku byl zahájen v úterý 6.10. v Jihočeské vědecké knihovně Lidická 1. Dopoledne budou probíhat přednášky na téma Etika a od 11,30 hod. přednášky na téma Čínské byliny. Úspěšní absolventi minulého semestru si převzali Osvědčení. 

Klub Aktiv získal Čestné uznání v rámci "Ceny senior roku", kterou vyhlásila Nadace Charty 77, Konta bariéry. Cenu převzala paní Marie Macháčková.

Možná jste si všimli, že na Sportovních hrách seniorů fotili studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České pod vedením své učitelky paní B. Maříkové. Na skvělé fotografie patronky našeho fotoklubu Aktiv Bohuslavy Maříkové se můžete podívat.Krásná a zejména chuťově skvělá byla tečka za poznávacím zájezdem do Toskánska. Většina účastníků zájezdu se sešli k degustaci vín a promítání fotografií. V Itálii nás skvěle po památkách provázela paní doktorka Květa Tůmová a o vínech nám zasvěceně vyprávěla paní Míla Kelblová.

Děkujeme Marušce Bucharové za skvělou vycházku a nádherné fotky. Další foto: Lída Hervířová.

Organizátor a turistický průvodce: Maruška Bucharová, fotografie: Maruška Ludvíková a Lída Hervířová

Velmi zajímavá beseda s ředitelem MgA Lukášem Průdkem o další koncepci rozvoje Jihočeského divadla a s MgA. Veronikou Riedlbachovou o náplni Ateliéru 3D na nové Studiové scéně

Na půdě.

Letos již potřetí se členové klubu Aktiv zúčastnili piety u pomníku amerického vojáka CH. Havláta a na hřbitově ve Volarech, kde je pohřbeno 95 židovských žen.

Úspěšná výstava fotografií jihočeské krajiny byla zahájena za přítomnosti některých vystavovatelů slavnostní vernisáží v Informačním centru mládeže v Prachaticích. Na fotografie seniorského fotoklubu Aktiv se můžete v Prachaticích podívat do konce dubna.

Nádherná procházka se skvělou partou byla naplněná sluncem a pohodou.

Foto: Lída Hervířová

První část besedy Doc. Ing. Jiřího Slipky na téma Péče o ovocné stromy měla podtitul množení ovocných dřevin. Druhá část 12.3. bude na téma řez ovocných stromů.

Poutavé povídání s promítáním Ing. Jaroslava Machovce, který Čínu několikrát navštívil a sám jen s batohem na zádech její část procestoval.

26. března si mohli českobudějovičtí senioři prohlédnou výstavu Město králů, kterou komentoval ředitel Státního okresního archivu Č.Budějovice PhDr. Daniel Kovář.

Na přednášce Ing. Dany Steinové jsme se přesvědčili, že to není s naší pamětí tak špatné a zároveň jsem se i nečekaně dobře pobavili a odcházeli jsme s předsevzetím že doma své blízké i překvapíme! Ještě si pamatujete, kdy je 1. v únoru, v březnu a v listopadu? ;-)

Vlakem do Bujanova, starosta pan Detour přednášel v Muzeu koněspřežky o její historii, pozval nás na Koláčové slavnosti 18.7.2015 a my pak po žluté loukami, lesem, přes Zdíkovský potok do Zdíků, za obcí se nachází pomník zavražděných amerických letců a přes louku na Louzek.Ofocen ze všech stran i parádnice Malše a po modré do druhé trampské osady proti proudu(směr Nažidla) a za stálého stoupání po Louzenských lukách a sněhové cestě lesem jsme dorazili do Bujanova (680m n.m.).Vše pod dohledem slunce, v nohách 10 km.A zase nebyla hospoda, pouze její rozvaliny pod Zdíky.Pochodovalo nás 33 osob a dva hafani. Ztráty nebyly žádné!

Vycházky na Kotek (Maškovec) se účastnilo 25 turistů a členů Klubu Aktiv a jedna zdatná fenka. Počasí bylo nádherné, nálada výborná a výhledy krásné. Velký dík organizátorce Maru Bucharové. Foto: Lída Hervířová