Zájezd do Itálie

DO RENESANČNÍ ITÁLIE ZA KRÁSAMI TOSKÁNSKA

čtvrtek 30. 4. – pondělí 4. 5. 2015

Florencie, Pisa, Lucca, Siena, San Gimignano, Voltera

1.      čtvrtek 30. 4. – odjezd z Č. Budějovic ve večerních hodinách, noční přejezd do Itálie.

2.      pátek 1.5. – PISA (UNESCO) - město, které proslavila Piazza del Miracoli s unikátním dómem a proslulou šikmou věží. Lucca – město obepnuté mohutnými hradbami ukrývajícími krásné historické centrum. Ubytování.

3.      sobota 2.5.  – SIENA (UNESCO) - středověké gotické uličky, kostely a paláce, náměstí Piazza del Campo ve tvaru půlměsíce je obklopeno 16 paláci, gotický dóm. Přejezd malebnou krajinou do bývalého etruského města VOLTERY (krásné městské brány, impozantní středověké paláce, gotická katedrála ze 13. stol., římské divadlo). SAN GIMIGNANO (UNESCO) – hradby a historické rodové věže středověkého města. Návrat na ubytování.

4.      neděle 3.5. – celodenní návštěva FLORENCIE (UNESCO) – hlavního města renesance, prohlídka památek, včetně proslulé umělecké galerie Uffizi. Noční přejezd do ČR.

5.      pondělí 4.5. - návrat do Č. Budějovic v ranních hodinách.

AKADEMICKÝ KLUB TŘETÍHO VĚKU AKTIV A VITUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

VÁS ZVE NA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE

CENA ZÁJEZDU PRO ČLENY KLUBU AKTIV je 5 450,- Kč a 5 650,- Kč pro OSTATNÍ

Cena zájezdu zahrnuje:

·      dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím,

·      2x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje:

·      cestovní pojištění, (lze sjednat za 150,- Kč) vstupné, jízdné MHD, pobytovou taxu cca 2,- € / noc

·      Doporučená částka na osobní výdaje a vstupy: cca 55,- €

 Ubytování bude pouze v jednom hotelu, takže odpadne přemísťování.

Všichni účastníci mají možnost se připojistit. Pojistné ve výši 150,- Kč (30,- Kč/den) obsahuje:

pojištění léčebných výloh bez omezení, úrazové pojištění, repatriace, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, doplňkovou asistenční službu a pojištění stornovacích poplatků do výše 80%.

Podrobně na: http://www.allianz.cz/public/8a/ad/f0/16688_64341_Produktovy_list_Cestovni_pojisteni_tab01.pdf

Pokud se budete chtít připojistit, můžete posílat částku za pojištění také na účet klubu č. 2000170252/2010 (nezapomeňte napsat jméno)

Veškerou administrativu vyřídíme najednou.

Organizátoři věří, že Vás tento zájezd osloví. Vybraná města jsou perlami Toskánska a společné chvíle s přáteli z jednoho společenství jistě přispějí k dobré pohodě a to vše ještě umocní po návratu vyprávění zážitků. Věříme, že budou jen hezké.

Informace a přihlášky paní Marie Macháčková 

virtualni.u3v@gmail.com

tel.: 776 601 757 

přihláška ↓↓  Každá osoba musí vyplnit samostatnou přihlášku