"Co jsou lékové interakce, vzájemné ovlivňování léků a potravin" přednáškový cyklus PharmDr. Josef Suchopár