Jak zůstat zdravý

MUDr. Jan Vojáček: Skutečná prevence nemocí

Jan Vojáček, bývalý vrcholový fotbalista, dnes vystudovaný populární lékař, který se věnuje funkční medicíně. Vystudoval lékařskou fakultu UP v Olomouci, ale u klasické medicíny dlouho nevydržel. Rostla v něm vášeň pro hledání a zkoumání skutečných příčin onemocnění a zájem o člověka v celé jeho komplexnosti. Proto vystudoval obor Funkční medicíny na Univerzitě v Jižní Kalifornii a dnes provozuje vlastní soukromou praxi. "Jako lékař ve své praxi propojuji vědecké poznatky o komplexním fungování lidského organismu a individuální přístup. Za pomoci funkční medicíny vedu své klienty k uzdravení a rovnováze" popisuje Jan Vojáček.

MUDr. Jan Vojáček - Funkční Lékař

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1521018-prednaska-z-univerzity-karlovy-uskali-a-sance-prevence-nemoci

Anotace: Přednáška předního odborníka na ekonomiku zdravotnictví se zaměřila mimo jiné na klíčové úskalí současné medicíny, které spočívá v rychle rostoucích finančních nárocích na diagnostické techniky a moderní léčiva. Její nezpochybnitelná účinnost se u nás projevuje výrazným prodloužením věku dožití – během uplynulých dvou desetiletí zejména u mužů. Kvůli rychlému růstu finančních nákladů na léčení nemocných se snahy v oblasti primární prevence, tedy předcházení nemocem, dostaly do pozice Popelky. Proč? Nepochybně užitečné investice v této oblasti se sice, jak se obecně očekává, mnohonásobně vrátí, ale bohužel v době, během které se obvykle vystřídá několik politických garnitur. To je jedním ze zásadních důvodů, proč se snahy o primární prevenci ocitají na vedlejší koleji. Pokud existují, mají navíc často charakter časově omezených kampaní.

Paradoxem současné doby je, že nelze vyloučit, že v dohledné době dojde k situaci, kdy náklady na léčení nemocných dosáhnou tak společensky neúnosné úrovně, že politická obec díky hrozící krizové situaci konečně pochopí, že má smysl investovat i do předcházení nemocem (tedy do titulní primární prevence). Týká se to kardiovaskulárních nemocí včetně hypertenze a diabetu II. typu souvisejících s „morem“ naší doby – obezitou. Dále pak jde o primární prevenci zhoubných novotvarů a dalších problémů rostoucího významu z hlediska veřejného zdravotnictví. Například o osteoporózu, neurodegenerativní onemocnění související se stárnutím naší populace a v neposlední řadě v oblasti stomatologické péče. Výzvou medicíny jedenadvacátého století je předcházení nemocem, tedy jejich primární prevence jako zásadní příspěvek ke zlepšení kvality života nás i dalších nastupujících generací.

O přednášejícím: prof. MUDr. Vladimír BENCKO, DrSc. Hlavními předměty přednášky tohoto předního odborníka UK, experta na ekonomiku zdravotnictví a autora či spoluautora více než dvou stovek odborných a vědeckých publikací jsou: biologický monitoring a hodnocení zdravotních rizik expozice člověka toxickým kovům polyhalogenovaným uhlovodíkům, nepříznivé účinky znečištění prostředí endokrinními modulátory na zdraví člověka, epidemiologie zhoubných novotvarů, primární prevence chronických onemocnění ve vztahu k výživě a možnosti aplikace principu neziskovosti v udržitelném modelu financování zdravotnictví.

Jak neumřít, rakovina, cukrovka, infarkt, infekce a půst

Přednáška z Univerzity Karlovy: Úskalí a šance prevence nemocí

17. 4. 2015

Jaká jsou současná úskalí a šance primární prevence nemoci? Ve své přednášce pro veřejnost s nimi 16. dubna seznámil lékař Vladimír Bencko. Záznam jeho příspěvku, který je součástí projektu ČT podporuje, je možné přehrát v tomto článku.