Srdce a cévy

doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.: Život po infarktu – otázky a odpovědi

Přes výrazné pokroky v prevenci a léčbě patří srdeční infarkt i nadále mezi nejčastější příčiny hospitalizací a úmrtí v České republice. Cílem léčby je vedle úsilí zabránit poškození srdečního svalu i zajištění dobré kvality života do budoucnosti. Pacient dnes pobývá při nekomplikovaném průběhu v nemocnici jen několik dní, a přestože snahou ošetřujícího personálu je podat pacientovi veškeré potřebné informace, nezřídka se stává, že další otázky vyplynou až po návratu domů.

Čas je mozek - cévní mozková příhoda