Plán turistických výletů v roce 2019

Datum přidání: Feb 26, 2019 8:26:56 PM

Pěší turistika Klubu Aktiv – „túrovník 2019“

Stejně jako v roce 2018 budou i v roce 2019 pro milovníky aktivního pohybu v přírodě připraveny trasy pro celodenní pěší turistiku. Od dubna do října budeme navštěvovat známá i méně známá místa Jižních Čech a Šumavy tam, kam se dá dojet vlakem. Některé túry budou snadné, jiné o něco náročnější, ale průměrně zdatný turista by je měl bez problémů zvládnout. Délka túr se bude většinou pohybovat zhruba od 12 do 16 km, obtížnost je dána převýšením a členitostí terénu. Vždy asi týden před uskutečněním akce bude k dispozici podrobný popis dané túry, který doporučuji pečlivě přečíst, nahlédnout do mapy a případně se dotázat. Připomínám, že účast je vždy na vlastní nebezpečí. Chodit budeme ve středu nebo v sobotu. Budeme navštěvovat zajímavá místa Jižních Čech v dobré partě lidí se zájmem aktivně trávit volný čas v přírodě. Dopravním prostředkem nám budou vlaky ČD a GW Train Regio a. s. Jedná se o celodenní výlety v pohodovém vycházkovém tempu, délka pěších tras se bude pohybovat kolem 15 km, převýšení do cca 500 m. 

Uvedené termíny jsou orientační. V případě nepředvídatelných okolnosti (nepřízeň počasí a její důsledky, kolize termínů apod.) může být termín či cíl změněn. 

Podrobné informace budou zaslány e-mailem vždy asi týden před uskutečněním plánovaného výletu.

Termíny, cíle a stručný popis jednotlivých výletů:

Zaregistrujte si zasílání aktuálních informací o výletech po Jižních Čechách pomocí formuláře níže.

Budete tak vždy informováni e-mailem o každém výletu.

Registrace zasílání informací o výletech po Jižních Čechách.

Přehled letošních vycházek s termíny, kilometráží a stručným popisem. 

V případě nepředvídatelných okolností a vyšší moci se může termín či cíl vycházky změnit :).

1. Srní homole, Jarník, Živec z Písku

Sobota 6. 4., asi 12 km

Rozhledna Jarník stojí na vrchu Jarník (606 m n.m.) asi 2 km východně od okresního města Písek a slouží zároveň jako vysílač. Výška železné rozhledny je 59,4 metrů, ale návštěvník se může dostat do maximální výšky vyhlídkové plošiny, která je ve výšce 34,6 metrů.

2. Husinecká naučná stezka, Husova skála z Husince

Středa 17. 4., asi 12 km

Husova skála je místo nad řekou Blanicí, v těsné blízkosti Husinecké přehrady. Rozcestí červené a žluté značky. Podle tradice tu Jan Hus odpočíval, když touto cestou chodíval do Prachatic do školy. Skála snad připomíná Husův profil.

3. NS Zelendárky z Protivína

Termín upřesníme., 12 – 15 km

Stezka vede krajinou severovýchodního okolí Protivína v prostoru mezi Protivínem, Novou Vsí u Protivína a Těšínovem. Stezka je zaměřená všeobecně vlastivědně a seznamuje s přírodními, technickými a historickými pamětihodnostmi krajinářsky zajímavého okolí Protivína. Stejný název jako naučná stezka má i přírodní památka Zelendárky, která chrání soustavu deseti rybníků, počínající Skopcem u osady Medenice a končící rybníkem Zukáčkem u Podkrčí. 

4. Hradiště Věnec, sv. Máří u Vimperka, ze Lčovic do Vimperka

Středa 15. 5., asi 14 km

Opevněné hradiště bylo vybudováno pravděpodobně v pozdní době halštatské až časné laténské. Z těchto období, z 6. - 5. století př n. l., pochází většina nálezů (keramika, žernov a také část bronzového opasku). Podle jiných nálezů zde později, ve 2. - 1. století př. n. l., žili také Keltové.

Od okrouhlého tvaru kamenného opevnění je zřejmě odvozen i název místa - Věnec.

5. Soumarské rašeliniště z Volar

Sobota 1. 6., asi 13 km

Naučná stezka Soumarské rašeliniště seznamuje s šumavskými rašeliništi a přibližuje vývoj Soumarského rašeliniště, které je ukázkou revitalizovaného rašeliniště po ukončené mnohaleté těžbě rašeliny. Celé rašeliniště si pěkně prohlédneme z dřevěné vyhlídkové věže.

6. Hradiště Skočický hrad, Šumavská vyhlídka z obce Pražák u Vodňan

Středa 19. 6., asi 12 km

Hradiště na nižším ze dvou vrcholů sestávalo ze dvou částí - akropole byla položena jižněji, tam, kde byla ze tří stran chráněna strmými svahy a opevnění bylo nutné pouze z mírnější východní strany. Na severu přiléhalo k akropoli předhradí, opevněné valem, jehož pozůstatky se zachovaly dodnes.

Vznik hradiště se odhaduje do doby bronzové, osídleno bylo i v době halštatské a později Slovany ve střední době hradištní.

7. Velký Bobík z Volar

Sobota 7. 9., asi 16 km, náročnější trasa

Hora Bobík též Velký Bobík je výrazný, z mnoha míst viditelný vrch (1264 m n. m.), který je součástí Boubínského masívu ve střední části Šumavy. Ze samotného vrchu je omezený výhled díky vzrostlým stromům (zalesněn převážně smrkem). Pěkný výhled na údolí řeky Blanice, do oblasti Volar a na Boubín je od skalky pod vrcholem hory. Na stráních tohoto vrchu se nachází tak jako na nedalekém Boubíně pralesovité lesní porosty. Asymetrický kupovitý vrchol z rul ve východní části Boubínského hřbetu. Četné skalní výchozy a sutě. Bobík leží uvnitř rozsáhlé jelení obory.

8. Haidmühle, Třístoličník z Nového Údolí

Středa 18. 9., asi 16 km, náročnější trasa

Třístoličník (1311 m) je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších vrcholů Šumavy s bizardními skalními útvary. Vede přes něj státní hranice mezi Českem a Německem. Na vrcholku je na skalní vyvýšenině vybudováno vyhlídkové místo s dalekým rozhledy.

9. Skalnatý vrch Luč z Loučovic u Vyššího Brodu

Sobota 5. 10., asi 12 km

Přírodní rezervace se rozkládá na jihovýchodním úbočí hory Luč (933 m n. m.) a západním svahu hřebene Čertovy stěny. Chráněné území zabírá kaňonovité údolí Vltavy včetně nezpevněných suťovitých stěn a říčního koryta nazývaného v tomto úseku „Čertovy proudy“. Řečiště je charakteristické nakupením obrovského množství balvanů. Rezervace byly vyhlášeny roku 1934 (Luč) a 1956 (Čertova stěna), sloučeny pak byly roku 1992. Roku 2005 byla rozšířena v oblasti pravého břehu a byl do ní také zařazen tok Vltavy mezi vlastním kamenným mořem a Loučovicemi.

10. Památník bitvy u Sudoměře, rybník Řežabinec, z Čejetic do Ražic

Středa 23. 10.

Památník bitvy u Sudoměře je památkou na bitvu, ve které roku 1420 odolal Jan Žižka se svými lidmi přesile královských vojáků a zvítězil nad nimi. Akademický sochař Emanuel Kodet zde v roce 1920 za pomoci stavitele Františka Kulíře vytvořil monumentální 16 metrů vysoký žulový památník se sochou Jana Žižky z Trocnova, sestavenou z kamenných kvádrů, jako připomínku této bitvy. Stojí mezi rybníky Markovcem a Škaredým.

Na území Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně je na ploše 110,67 ha chráněn rozsáhlý komplex vodních, litorálních, bažinných a dalších mokřadních společenstev, vytvořených na ploše rybníka i v přilehlých tůních. 

Věřím, že stejně jako loni se budu setkávat s pozitivně naladěnými turisty, kteří si dokážou užívat pobytu v přírodě, i když třeba zrovna nesvítí sluníčko.

Těším se na setkávání.

 Jana Roglová 

Podřízené stránky (1): Turistické výlety 2018