Výlet Libín_180502

Datum přidání: May 09, 2018 9:38:55 AM

Ve středu 2. 5. se skupina turisticky naladěných seniorů a jeden pes obranář vydala na další celodenní pěší výšlap. Tentokrát se jednalo o dvanáctikilometrový přechod, jehož nejvyšším bodem je kopec Libín nedaleko Prachatic. Dva vlaky dvou dopravců a dvojí nákup jízdenek jsme lehce zvládli a po půl deváté jsme vystoupili v železniční stanici Rohanov namasírováni a odhodláni „dobýt kótu“ Libín. Žlutá turistická značka nás asi po jednom kilometru dovedla do malebné vesničky Rohanov, o které je první písemná zmínka z roku 1502. Dnes v ní trvale žije asi 20 obyvatel. Následně jsme za slunečného počasí v příjemném stínu lesa stoupali až na Libín do nadmořské výšky 1093 metrů až k libínské rozhledně. Historie postavení rozhledny se pojí se založením Šumavského klubu turistů r. 1880, patřící k Rakouskému turistickému klubu. Byli v něm hlavně Němci bydlící v Prachaticích a okolí. V lednu roku 1881 se konala první výroční schůze, při níž vedení rozhodlo, že postaví rozhlednu na Libíně. Pro stavbu byl schválen návrh vídeňského architekta Vyskočila. Výslednou peněžní částku se nakonec podařilo složit z různých zdrojů - od členských příspěvků po dary bohatých příznivců klubu. Po dvou letech stavby se pak rozhledna dočkala slavnostního otevření 16. září 1833. Roku 1935 dostal rozhlednu do správy Klub československých turistů. Ten uvažoval o zastřešení a prosklení vyhlídkové terasy, ale z toho kvůli válce sešlo. Až roku 1994 byla rozhledna opravena a natřena a v této podobě slouží dodnes. Vrchol Libína s bílou kamennou rozhlednou jako by tu byl pouze pro nás. Nikde ani živáčka a my si mohli užít krásných výhledů do kraje. Při dobré viditelnosti bývají vidět i Alpy. My jsme to štěstí neměli. Tak jsme se kochali nádhernými panoramaty na Boubín, Bobík, Plechý. Kleť. Z rozhledny lze spatřit město Prachatice a velkou část Šumavy, dále dohlédnout na Novohradské hory, Českobudějovickou pánev a také horu Kleť s rozhlednou a vysílačem. Je vidět i na Písecko, Strakonicko a Brdskou vrchovinu. Po nezbytném odpočinku a svačině jsme se vydali po červené turistické značce na poněkud strmější sestup do Prachatic. Počasí nám bylo nakloněno, zpáteční vlak po půl třetí jsme stihli a bylo i zasloužené pivko.

Jana Roglová

vedoucí turistických výletů

Klub Aktiv, z.s.

www.klubaktiv.cz/turistika