Pozvánka na turistický výlet do Římova 8.9.

Datum přidání: Sep 01, 2018 4:8:49 PM

Zdravíme příznivce pěší turistiky,zveme Vás na další celodenní výlet v sobotu 8. 9. 2018, tentokrát do okolí Římova.Sejdeme se jako obvykle v hale vlakového nádraží v 7:45 hod. a koupíme si zpáteční jízdenku do žst Velešín-město (dopravce ČD), využijeme možné slevy:1. účastníci 65+ budou mít slevu 75%2. mladší 65 let se domluvíme na skupinové jízdence, nezapomeňte si Vaše In karty. Vlak odjíždí v 8:08 a v žst Velešín-město by měl být v 8:26.Pěšky se vydáme po modré TZ do centra Velešína, kde se napojíme na žlutou TZ. Ta nás povede okolo římovské přehradní nádrže do obce Římov. Tady začíná čtyř až pětikilometrový okruh naučnou stezkou Křížová cesta v Římově...Z Římova do žst Veleším-město se budeme vracet stejnou cestou. Možnost občerstvit se budeme mít buď v Římově nebo v Holkově v restaurantu U Koňské dráhy, což je asi půl kilometru od žst.Vlak zpět do Budějovic nám jede v 15:36 nebo v 16:22.Celá trasa je asi 16 km dlouhá. Nezapomeňte svačinu, pití, vhodné oblečení dle aktuální předpovědi počasí, doporučuji trekingové hole. Připomínám, že každý jde na vlastní nebezpečí.Těším se

na náš společný výlet.

Jana Roglová

O Křížové cestě (zdroj wikipedie https://goo.gl/dpKtSm)

Křížová cesta v Římově u Českých Budějovic, zvaná římovská pašijová cesta či římovské pašije, je barokní křížová cesta rozšířená na 25 zastavení,

která vede ze severozápadní části obce severním směrem, obchází vrch Cedron a podél řeky Malše se vrací zpět k obci na její jihovýchodní okraj.

Je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky.

Křížová cesta vznikala v okolí Římova postupně od roku 1658 až do první čtvrtiny 18. století.

Iniciátorem založení poutního místa s Loretánskou kaplí byl českokrumlovský jezuitský lékárník Jan Gurre.

V okolí kaple v okruhu pěti kilometrů bylo vystavěno 25 barokních kapliček (tzv. Římovské pašije) s dřevěnými sochami.

Kaple jsou nápaditě rozmístěny v rozmanitě členěném terénu a podle legendy jejich umístění odpovídá zastavením tradiční křížové cesty v Jeruzalémě

a kvůli jejich zaměření putoval kapucínský páter Alex do Svaté země. Inspirační vzory cesty jsou badateli hledány v piemontských svatých horách

nebo křížové cestě u polské Kalwarie Zebrzydowské.

Součástí poutního místa je též kaple Božího hrobu postavená podle vzoru kaple uprostřed jeruzalémského Chrámu Božího hrobu.

Přílohy