Pozvánka na tvoření inspirované výstavou čtvrtek 7.11.

Datum přidání: Nov 05, 2019 6:11:33 PM

Naše tvoření jsme nazvali: "V BÍLÉM".

Půjde nám o harmonické zapojení naší fantazie a posouvání hranic vlastní tvořivosti, kterou nám jistě navodí vnímání modelů při zasvěceném komentáři Šárky Kosové.

Sejdeme se ve čtvrtek 7.11. v 13 hod. v Galerii současného umění a architektury v 1. patře.

Na akci je omezený počet míst. Přihlaste se laskavě pomocí internetové přihlášky níže:

PŘIHLÁŠKA NA TVOŘENÍ INSPIROVANÉ VÝSTAVOU 7.11.

Kurzovné se neplatí. Tato akce je spolufinancována statutárním městem České Budějovice

Sejdeme se ve čtvrtek 7.11. v 13 hod. v Galerii současného umění a architektury v 1. patře.Tentokráte jste zváni ke shlédnutí výstavy věnující se architektuře. Výstava představuje 3D modelů, lisabonskou praxi Aires Mateus, v jejímž čele stojí bratři Manuel a Francisco Aires Mateus. Nejdůležitějším momentem osobitého díla Aires Mateus je vztah mezi prázdnem a plností. Jejich tvorba se vyznačuje řadou výrazných prvků vždy s důrazem na detail, s přítomnou čistotou a jednoduchostí tvarů, kde se setkávají pevné formy s prázdnem, které samo se stává prostorem. Velkou pozornost věnují volbě materiálů, stavbám dominuje bílá barva, typickým rysem je artikulace prostoru a rovněž to, jak dosahují „citlivými zářezy“ do hmoty velice působivého /funkčního/ výrazu. Vzniklé otvory se v mnoha případech stávají jakousi „bránou“ vstupujícímu světlu.Na výstavě budeme moci porovnávat model a skutečnost, vyzkoušíme si naše prostorové vnímání. Po naší inspiraci na výstavě se přesuneme do výtvarného ateliéru a pod vedením Šárky Kosové budeme sami tvořit.

Zveme vás na další setkání v Domě umění na Náměstí Přemysla Otakara II.

Přeji vám příjemné tvoření

František Batysta

Klub Aktiv, z.s.

Jirsíkova 243/2,

370 01 České Budějovice

tel.: 799 506 453, 778 767 371

www.klubaktiv.cz