Pozvánka na Ligu seniorů České Budějovice 

pátek  9. 2. od 9:00h

Přihláška LS 9. 2. 2024.doc

Propozice Sportovní liga seniorů

Datum: 9. 2. 2024

Místo: Tělovýchovné a sportovní centrum JČU, Na Sádkách 305/2a České Budějovice

Pořadatelé: Jihočeská krajská organizace České unie sportu

Česká unie sportu České Budějovice

Město České Budějovice

Jihočeský kraj

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje

Přihlášky: e-mailem eko.cb@jck.cuscz.cz

osobně či poštou: Okresní sdružení ČUS České Budějovice z.s.

nám. Přemysla Otakara II., 118/33

370 01 České Budějovice

Informace na telefonu 727 953 782, Radka Šimková

A. Obecná ustanovení

➢ sportovní hry jsou určeny pro seniorky a seniory, kteří v den pořádání soutěže dosáhnou věku 60

a více let

➢ soutěžní družstva přihlašují organizace, spolky a kluby seniorů v Jihočeském kraji prostřednictvím „Přihláška družstva“

➢ soutěže se mohou účastnit i nekompletní družstva, či jednotlivci

➢ účastníci jsou úrazově pojištěni centrální pojistkou České unie sportu

B. Sportovní část

➢ je stanoveno 5 soutěžních disciplín:

1. Hod basketbalovým míčem na koš

2. Běh s míčkem na tenisové raketě

3. Střelba florbalovou hokejkou na florbalovou branku

4. Hod kroužkem na tyč

5. Hod šipkami do terče

Soutěžní kategorie - soutěž smíšených družstev, jednotlivců ženy a jednotlivců mužů

➢ soutěžní družstva jsou čtyřčlenná. Složení družstev může být ženské, mužské nebo smíšené a složeno ze členů různých věkových skupin

➢ mohou se účastnit i nekompletní družstva, či jednotlivci

➢ u některých disciplín budou uplatněny ve prospěch žen tzv. hendikepy

C. Pravidla a hodnocení soutěžních disciplín

1. Hod basketbalovým míčem na koš

➢ každý závodník má 10 soutěžních hodů

➢ úspěšným hodem je, pokud basketbalový míč prolétne basketbalovým košem

➢ za úspěšný hod je jeden bod

➢ v této disciplíně je uplatněn hendikep – ženy házejí ze vzdálenosti 3 metry, muži ze vzdálenosti 4 metry

2. Běh člunkový s míčkem na tenisové raketě

➢ každý závodník má 1 soutěžní pokus

➢ pokud míček z rakety spadne, soutěžící jej na raketu opět uloží a pokus dokončí

➢ závodníkovi se započítá čas dosažený proběhnutím cíle

3. Střelba florbalovou hokejkou na florbalovou branku

➢ každý závodník má 10 soutěžních střel

➢ střílí se florbalovou holí míčkem do florbalové branky před kterou jsou rozestaveny 3 kužele

➢ úspěšnou střelou je, pokud míček prolétne brankovou čárou florbalové branky

➢ za každou úspěšnou střelu je 1 bod

➢ v této disciplíně je uplatněn hendikep – ženy střílí ze vzdálenosti 8 metrů, muži střílí ze vzdálenosti 10 metrů

4. Hod kroužky na tyčku

➢ každý závodník má 10 soutěžních hodů kroužkem o vnitřním průměru 20 cm

➢ úspěšným hodem je, pokud se kroužek nasadí na tyčku

➢ za každý úspěšný hod je 1 bod

➢ hází se ze vzdálenosti 3 metry, v této disciplíně není uplatněn hendikep

5. Hod šipkami do terče - elektronický terč na stojanu

➢ každý závodník má 6 soutěžních hodů šipkou

➢ součet dosažených hodnot přepočtených na bodové hodnocení je výsledkem závodníka

➢ hází se ze vzdálenosti 2,5 metrů, v této disciplíně není uplatněn hendikep