Zveme vás na degustaci jakostních moravských vín s Václavem

v úterý 6. 2. a ve čtvrtek 8. 2. od 16h


Zveme Vás  do sídla našeho spolku Klub Aktiv nám. Přemysla Otakara II 21 na přátelské setkání spojené s povídáním o víně, které společně ochutnáme. Budeme hodnotit 10 vzorků jakostních vín s přívlastkem z oblasti jižní Moravy. Protože se do naší klubovny vejde pouze 12 osob, degustace proběhne ve dvou termínech se stejnými vzorky moravských vín. Vyberte si proto pouze jeden termín 

První degustace se bude konat v úterý 6. 2. v 16 - 18 hodin. 

Druhá degustace  ve čtvrtek 8.2. v 16 - 18 hodin. 

Náklady na pořízení vína a příslušenství degustace jsou 250,- Kč/osoba. 

Vložné budeme vybírat v hotovosti před zahájením degustace, přijďte o chvilku dříve

Členové spolku Klub Aktiv mají přednost před ostatními 

Přihlaste se pomocí online formuláře níže


PŘIHLÁŠKA NA DEGUSTACI MORAVSKÝCH VÍN  ČT 8. 2.

Zdraví a těší se na vás 

Václav Haták