24. 4.  15h Dobrovolnictví jako nástroj wellbeingu

Co je to wellbeing? 

Wellbeing sdružuje vše, co přispívá ke kvalitě života člověka. Mohli bychom ho také popsat jako hodnocení toho, jak si vedeme nejen jako jednotlivci, ale i jako komunity nebo celý národ. A pokud byste přece jen hledali nejbližší český ekvivalent, nejlépe se dá přirovnat k významu, který se skrývá za slovem „blahobyt“.

 zdroj a vice informací:

https://www.ey.com/cs_cz/health/wellbeing-jako-novy-koncept-pece-o-zdravi-vite-jak-zmerit-jestli-se-mate-dobre

Přemýšlel/a jsi už o tom, jaké pracovní zkušenosti napíšeš do životopisu, až se budeš ucházet o zaměstnání? Jak prokážeš, že jsi pracovitý/á, orientuješ se v pracovním prostředí a máš vlastnosti, které zaměstnavatel hledá? Dobrovolnictví nabízí skvělou odpověď. Díky zapojení do dobrovolnických aktivit budeš mít nejen příjemný pocit na duši, ale získáš pracovní zkušenosti, prokážeš, že jsi člověk, který nelení a je ochotný dát svůj čas a energii prospěšným činnostem, že nejsi lhostejný/á ke světu. Přijď se o dobrovolnictví dovědět víc při panelové diskusi inspirativních odborníků z praxe.

Příležitostí k dobrovolnictví existuje nepřeberné množství. Některé dobrovolníkům ukáží dosud skryté společenské světy, jiné jim umožní cestování a konání dobra v celosvětovém měřítku, další otevřou oči i srdce.

Panelové diskuse se zúčastní odborníci i dobrovolníci z organizací pomáhajících znevýhodněným dětem, osobám se zdravotním postižením, dětem v odlehlých oblastech světa i utlačovaným osobám v nedemokratických zemích.

V příjemné atmosféře si nezávazně vyslechneme příběhy dobrovolníků, dovíme se o různých formách dobrovolnictví, jejich výhodách i nevýhodách.

Každý z účastníků si odnese nápad, jak přispět světu svou společensky prospěšnou aktivitou, jak přispět ke svému vnitřnímu štěstí šířením dobra, pomocí potřebným.

 Přihlášení na workshop - Odkaz na E-shop - TADY