23. 5.  Exkurze do muzea pivovarnictví  a minipivovaru Fakulty zemědělské a technické Čtyři dvory, Č. Budějovice

Tentokrát se podíváme do muzea pivovarnictví a výzkumného minipivovaru Jihočeské univerzity

Muzeum pivovarnictví v Č. Budějovicích,  Na Zlaté stoce 690/3 https://mapy.cz/s/pohejujaru

Muzeum pivovarnictví při FZT JU vzniklo jako výstup projektu „Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním regionu Jižní Čechy a Dolní Bavorsko“, který byl financován z programu EU – přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Projekt obsahuje aktivity, které představují společné kořeny obou regionů v této oblasti. Jedním z hlavních výstupů projektu je vybudování muzea pivovarnictví na české straně a vytvoření výstavy o pivovarnictví v areálu kláštera v bavorské obci Aldersbach. V obou muzeích jsou informace zpracovány a prezentovány atraktivní populárně naučnou formou zaměřenou na jednotlivé cílové skupiny. Návštěvníci se zde seznámí s historií pivovarnictví, výroby piva i s pivovary, které se dříve na území Dolního Bavorska a jižních Čech nacházely. Dozví se zajímavosti o používaných technologiích, technickém vývoji tohoto oboru, rozmanitosti druhů piva, hostinské kultuře apod.

Více informací o  minipivovaru na webu: https://muzeum.fzt.jcu.cz/


Akce je ZDARMA PŘEDNOST MAJÍ ÚČASTNÍCI PROGRAMU EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

 

Kapacita je  omezena, registrujte se prosím předem pomocí formuláře níže

REGISTRACE NA PROHLÍDKU MUZEA PIVOVARNICTVÍ A VÝZKUMNÉHO PIVOVARU JU


Dotazy a informace: 


PaedDr. František Batysta

Klub Aktiv, z.s.

nám. Přemysla Otakara II., 79/21

370 01 České Budějovice

tel.: 778 767 371