3. 6. Pozvánka na vycházku s Karlem ze Zlivi k loveckému zámečku na Hlubokou

Vážení a milí příznivci pondělních vycházek.

Po vzájemné dohodě Vás zvu na pohodovou trasu:

Ze Zlivi ... po cyklostezce, kolem Vondrova a Loveckého zámečku Ohrada ... k autobusové zastávce "Hluboká nad Vltavou, Lovecký zámek, rozcestí k ZOO".

Náhled

https://mapy.cz/s/cozoganeho

nám sděluje:

délku trasy 6,8 km, odhad doby chůze 2 hodiny, a že půjdeme po rovině, a vzhledem k deštivým dnům ... i většinou po zpevněném povrchu.

Sejdeme se v hale našeho Hlavního nádraží před 9. hodinou.

Jízdenky do stanice Zliv ... buď v pokladně Arriva, nebo elektronicky na e-shopu.

Rychlík R1167 odjíždí v 9:12.

Po výstupu ve Zlivi (v 9:22) půjdeme ulicemi města k benzínové pumpě, kde začíná cyklostezka bezpečně oddělená od silnice. 

U křížku se vydáme po asfaltové silničce JV směrem k lesu. 

Bude-li dobrá dohlednost, na západním horizontu se nám předvedou zalesněné vrchy lemující okraj Českobudějovické pánve. 

U památníku se napojíme na zeleně značenou turistickou cestu vedoucí kolem Vondrova k Loveckému zámečku Ohrada.

Odtud parkem k cíli naší cesty, k autobusové zastávce "Hluboká nad Vltavou, Lovecký zámek, rozcestí k ZOO".

První, v úvahu připadající autobus do ČB, odjíždí ve 12:08.

Další až ve 13:04, nicméně poté je možno již volit z celé řady dalších autobusových spojů ...

Možnost zakoupit si občerstvení je zde značně omezená. Doporučuji ... jídlo a pití s sebou.

Je možné si vycházku rozšířit o zážitky v ZOO.

Věříme, že se Vám vycházka po známé trase v monzunové náladě bude líbit a těšíme se na Vás.

Za organizační tým 

Karel