4. 5. Pozvánka na sobotní výlet na Karlův hrádek.
Zahájení turistické sezony

Sejdeme se na autobusovém nádraží před 8. hodinou na stanovišti č. 15. Autobus do Hluboké nad Vltavou odjíždí v 8:05h. 

Zakoupíme si jízdenku do zastávky Hluboká n.Vlt.,,pod kostelem, kde vystoupíme v cca 8:31h. Pěšky se přesuneme cca 1,3 km k přístavišti lodí. 

Loď směrem Karlův hrádek odjíždí v 9:00h. Cesta lodí je zdarma v rámci zahájení turistické sezóny. Na Karlově hrádku začne celodenní program v 10h . Svačinu s sebou, bude možné opéci buřty nebo si zakoupit něco k snědku.  

Cesta zpět bude volitelná. Buď opět lodí v na Hlubokou. Odjezdy lodí v 11:30 a v 16h. Nebo přesun pěšky na autobusovou zastávku "Olešník, Chlumec", odkud odjíždí autobus v 17:00h. Do ČB přijede v cca 17:30h. 

Trasy pro plánovaný přesun pěšky:

https://mapy.cz/s/dahanepuma

https://mapy.cz/s/cunolugevu

https://mapy.cz/s/cufegaguhu


Těší se na Vás Jirka Žalud

Zahájení turistické sezóny v roce 2023

Lodě na vltavské vodě 2024

SOBOTA 4.5. 2024 V 9:00 AŽ 17:00

Město Hluboká nad Vltavou, Událost pořádá Stezka Vltavy, Budějce a Město Hluboká nad Vltavou. Trvání: 8 h

Zahájení plavební sezony 2024 na řece Vltavě a jejím okolí.

Přijďte si užít začátek turistické sezóny na řece a blízkých atraktivitách. Vyzkoušejte širokou nabídku možností trávení volného času v oblasti Budějovicka podél řeky Vltavy. Těšit se můžete na následující aktivity:

Zahájení turistické sezóny na Karlově Hrádku

V sobotu 4. 5. 2024 v 10:00 začne program na Karlově Hrádku na téma Řeka, les a lov. Po celý den až do 16:00 budete moci navštívit zábavná stanoviště od Lesy ČR, NZM Ohrada, Vorařského spolku, Vltavanu Purkarec, Cech vs. Huberta a Hluboké v pohybu. V předhradí bude zajištěno občerstvení

Pivovarem Hluboká a purkareckými hasiči. Od 11 do 16 hodin bude hrát živá hudba "Zlatý skořápky".

Celý den bude také otevřeno muzeum voroplavby v Purkarci.

Plavby lodí z Hluboké/Zámostí na Karlův Hrádek

Svezte se lodí na Karlův Hrádek a zpět. Ze zastávky Zámostí- Hamry (u mostu do Zámostí, nejedná se přímo o přístav Hluboká, ale o molo pod jezem) vyplouvá v 9:00 a v 13:00, z Karlova Hrádku vyjíždí v 11:30 a v 16:00. Na plavby není potřeba rezervace a jsou zdarma. Doba plavby cca 60 minut.

Plavby po Malši v Českých Budějovicích

Od Kavárny VLNNA na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích vyjede ve 13, 14, 15 a 16 hodin loď Sv. Rozálie, která vás zaveze k Malému jezu a můžete se tak podívat na město České Budějovice z vodní hladiny. Plavba je zdarma bez nutnosti rezervace.

Plavby lodí Lanna Jr. z přístavu Hluboká na Karlův Hrádek. Další lodní linka bude z přístavu Hluboká na Karlův Hrádek a zpět. Z Přístavu Hluboká vyjede loď v 10:00 a ve 14:00 a z Karlova Hrádku zpět ve 12:30 a v 15:30. Plavba je zdarma bez nutnosti rezervace.

Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou

Od 10 do 16 hodin si můžete zdarma vyzkoušet mnoho vodních sportů. Stačí přijít kdykoliv v tento čas k molu nebo do půjčovny v Areálu Hluboká a vyzkoušet si šlapací i normální paddleboardy, šlapací kajak, mořský kajak a loďky přímo na řece. K zapůjčení není potřeba rezervace.

Ferrata Hluboká

Od 13 do 17 hodin bude možnost zapůjčit si ferratové sety zdarma přímo na místě a vyzkoušet si tak obě části ferraty A i B s obtížností B/C a C/D. K zapůjčení není potřeba rezervace ale kapacita bude omezena.

Vyhlídkové plavby na zámek Hluboká

Krátké plavby lodí Santia a Victoria pod zámkem Hluboká nad Vltavou. Budou probíhat každou celou hodinu od 10 do 17 hodin pro skupiny až 8 osob. Nástupní místo je molo u Areálu Hluboká (u baseballového hřiště). Vyzkoušíte si řízení lodi a pořídíte si nezapomenutelné fotky na palubě lodi.

Proběhne i ochutnávka piva z Pivovaru Hluboká. Plavba je zdarma, rezervace předem nutností na tel.:

605 700 301 nebo na info@lode-cesko.cz.

Paddleboard workshop s BUDE SPORT

Zažijte zábavu na paddleboardu s instruktorem na řece u přístavu České Vrbné. Instruktor bude k dispozici každou celou hodinu v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin pro skupiny až deseti lidí. Po 30 minutách vedené instruktáže následuje dalších 30 minut volné jízdy. Workshop je zdarma a rezervace předem není vyžadována.

Den otevřených hausbótů

Od 13 do 17 hodin bude probíhat v přístavu České Vrbné prohlídka lodí s výkladem o plavbách.

Půjčovna motorových člunů

V přístavu Hluboká nad Vltavou si budete moct od 9:00 do 17:00 půjčit malé motorové čluny bez průkazu VMP nebo ferrata sety. Rezervace předem není vyžadována.

Akce se koná za podpory Statutárního města České Budějovice, města Hluboká nad Vltavou a destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko

Zahájení turistické sezóny v roce 2023

Zahájení turistické sezóny v roce 2023

V sobotu 4. 5. 2024 od 10.00 hodin zahájíme turistickou sezónu na Karlově Hrádku na téma Řeka, les a lov. V 10 hodin bude akce oficiálně zahájena. Představíme Vám činnosti spolku a hlavní aktivity během léta a podzimu. V předhradí bude zajištěno občerstvení Pivovarem Hluboká a purkareckými hasiči. Tamtéž si pro návštěvníky připraví hlavní partneři akce zajímavé expozice, zábavná a naučná stanoviště: Lesy ČR – LS Hluboká nad Vltavou, Hluboká v pohybu, Cech Sv. Huberta, NZM Ohrada a vorařský spolek Vltavan Purkarec. Po dobu programu bude otevřeno Muzeum voroplavby v Purkarci a bude možné využít přívoz z Purkarce. Od 11 do 16 hodin bude hrát živá hudba v podání Zlatých Skořápek na pódiu. Akce je zapojena také do otevření plavební sezóny Lodě na vltavské vodě a z Hluboké bude vypravena lodní linka:

– Hluboká nad Vltavou Hamry – Karlův Hrádek – odjezd v 9 a 13 hodin

– Karlův Hrádek – Hluboká nad Vltavou Hamry – odjezd v 11.30 a 16 hodin

zdarma, bez rezervace 

O Karlově hrádku

Jedná se o jediný hrad, postavený v jihočeském regionu Karlem IV. Hrad byl založen někdy před rokem 1357, patrně jako správní centrum okolních královských držav, vyčleněných ze správy hradu Hluboká. Nejstarší písemná zpráva pochází z r. 1357, kdy Karel IV. urovnal spory o hranice mezi pozemkovým majetkem Rožmberků a zbožím královského hradu Karlshausu. V r. 1364 byl purkrabím na Karlshausu Jan z Nasavrk. Zánik hradu spadá do sedmdesátých let 14. století - zatímco k r. 1370 je hrad uváděn ještě jako funkční, v r. 1377 tomu tak již patrně nebylo.

Hrad, vystavěný na vysokém ostrohu nad vltavským údolím, byl obklopen příkopem (s přilehlým náspem). Do hradu se vstupovalo přes příkop branou. Zhruba trojúhelníkovitý půdorys byl - kolem nádvoří stejného tvaru - po obvodu kompaktně (patrově) zastavěn, při čemž lze k hlavním sídelním stavbám počítat palác a kapli na severní straně. Na stejné straně přiléhalo k hradnímu areálu předhradí, ohraničené ve vzdálenosti více 80 metrů valem. O zástavbě tohoto prostoru není nic podrobnějšího známo. Nelze vyloučit, že zde mohlo být plánováno (nebo existovalo) předhradní městečko.

V září 2019 proběhl záchranný archeologický výzkum, který byl zaměřen na zjištění mocnosti a složení středověkých stratigrafií, na identifikaci zaniklých staveb a na průběh i charakter podloží. Výsledkem této výzkumné sezóny jsou první archeologické terénní poznatky, které naznačují, že hrad ze 14. století nebyl první sídelní aktivitou na lokalitě. Zároveň byl získán dobový materiálový soubor (užitková a stavební keramika, torza kamenných stavebních článků, zvířecí kosti, výrobky ze železa ad.). Kromě toho proběhlo na hradě podrobné geodetické měření dochovaných nadzemních reliktů a v terénu byly aplikovány moderní prospekční metody za účelem co nejpodrobnějšího poznání lokality a směrování dalšího terénního výzkumu.