Zahájení přednášek 12.3.

Kurz je určen všem zájemcům o půdu: zahrádkářům, pěstitelům a dalším uživatelům půdy, jimž záleží na tom, aby hospodařili správně a aby svým konáním půdu nepoškozovali. Zkušenosti totiž ukazují, že mnozí z nás mají o půdě velmi povrchní informace a že dokonce mohou, byť takzvaně v dobré víře, půdě svým konáním půdě ubližovat.


V průběhu kurzu se účastníci seznámí zejména:

· se stavbou a organizací půdy a jejími základními složkami

· s hlavními funkcemi půdy

· se stavem půd v České republice (orientačně)

· s využitím půd pro pěstování hlavních plodin (orientačně)

· s biologickou složkou půdy a jejím významem

· s problematikou organické hmoty v půdě a jejím významu pro půdu

· s chováním živin v půdě a související problematikou hnojení

· s fyzikálními a chemickými vlastnostmi půdy

· s vodním režimem půd a jeho významem.

Absolventi kurzu získají informace a zlepší své znalosti o tom, jak se má a jak je třeba hospodařit, aby se nezhoršovala kvalita půd a aby se udržovala či dokonce zlepšovala úrodnost půd. Kromě povšechných informací o půdách a jejich stavu v České republice se kurz soustředí zejména na praktické konání, na to, jak každý může o půdu pečovat a využívat ji smysluplně na své zahrádce či na poli. K probírané problematice obdrží účastníci kurzu písemné materiály a informační brožuru.

Termíny a doba a místo konání kurzu:

Kurz se bude skládat ze tří dvouhodinových setkání. Přihlášení zájemci se poprvé sejdou 12. 3. 2023 v 15 hodin, další možné termíny jsou 19. a 26. 3. 2024 (nebo dle domluvy účastníků). Kurz je zdarma.

Kurz se bude konat v prostorách návštěvnického centra na adrese: Ústav půdní biologie a biogeochemie, Biologické centrum Akademie věd ČR, Na Sádkách 7, České Budějovice

Lektor: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., půdní mikrobiolog

Datum a čas konání: 

12.03.2024 - 15:00 - 17:00

19.03.2024 - 15:00 - 17:00

26.03.2024 - 15:00 - 17:00