Český hydrometeorologický ústav - den otevřených dveří

Datum přidání: Mar 17, 2015 6:0:9 PM

Pro členy Klubu Aktiv je domluvena prohlídka s panem ředitelem Ing. Pavlem Polcarem od 12,30 hod.

Více informací na www.chmi.cz.

Český hydrometeorologický ústav si vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne, 21. března od 9.00 do 14.00 hodin 2015 

v Českých Budějovicích, A. Staška 32 (Rožnov)