Cyklovýlet "Kolem Třeboně"

Datum přidání: Jul 13, 2012 6:16:8 AM

se odkládá na 28.7.2012 a uskuteční se, pokud to počasí dovolí. Využijeme pro přepravu kol autobusovou linku Cyklobusu Jihotrans a budeme platit jízdné dle ceníku. Sraz účastníků  je před  budovou Merkury (autobusové nádraží) v Č. Budějovicích na stanovišti č.33 (Žižkova ul.) v 7,45 hod. Odjezd spoje je v 8,00 hod. Na délce trasy se dohodneme přímo na místě. Odjezd Cyklobusu z Třeboně je v 19,45 hod., ale je možnost vrátit se do Budějovic po vlastní ose dříve.Výlety na kole patří mezi oblíbené aktivity, proto věříme v hojnou účast!