Jihočeští senioři si "vyšlápnou"  do olympijského Ria

Datum přidání: Mar 30, 2016 4:57:6 AM

Jihočeští senioři si "vyšlápnou"  do olympijského Ria (na letní olympijské hry 2016) v rámci kampaně „Jižní Čechy olympijské 2016“ zajišťované Jihočeským krajem ve spolupráci s Českým olympijským výborem.Cílem kampaně je propagovat cyklistiku a pěší turistiku jako důležité formy pohybových aktivit vhodných i pro seniory v každém věku k rozvoji zdravého životního stylu, ale i sportovní aktivity pro seniory s handicapem (chůze s hůlkami, jízda na rotopedu, …). Hlavními organizátory jsou Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Klubem českých turistů oblasti Jižní Čechy a Rekondičním centrem Medipont České Budějovice.

Zúčastnit se mohou senioři nad 60 let, muži i ženy, seniorské organizace od 1. dubna do 30. srpna 2016 v disciplínách cyklistika, pěší turistika a šlapání na rotopedech.

Kolikrát společně zvládneme 9800 kilometrů na kole nebo pěšky, či chůzí s hůlkami?

Přihlaste se mezi nás. Vaše přihláška není závazná, jedná se vlastně o registraci pro vykazování Vámi realizovaných kilometrů, které chceme vykazovat za Klub Aktiv.

PŘIHLÁŠKA NA ŠLAPEJ S NÁMI DO RIA

Klub Aktiv se zapojí do této akce pořádáním vycházek a cyklovýletů. Můžete se zapojit i individuálně pokud máte Vaše kolo vybavené tachometrem.

HESLO AKCE: ŠLAPEJ S NÁMI DO RIA

Realizace akce:

Od 1. dubna do 31. srpna 2016. Lze se zapojit nejen od počátku, ale kdykoliv v průběhu akce.

Akce se uskutečňuje v odvětvích:

Cyklistická turistika – CT

Pěší turistika – PT

V každém odvětví jsou samostatně hodnoceny skupiny M – muži a Z – ženy.

Evidence výsledků:

Zúčastněné organizace si samy zajišťují evidenci ujetých a ušlých kilometrů podle svých pravidel.

Pokud mají účastníci CT jízdní kola vybaveny tachometrem, pověřený organizátor v příslušné organizaci zaznamená počáteční stav tachometru ke dni zapojení v této akci. Takovýmto účastníkům budou k 31. srpnu započteny veškeré na společných akcích i samostatně ujeté kilometry.

Účastníkům PT jsou zaznamenávány ušlé kilometry pouze na společných akcích.

Ujeté nebo ušlé kilometry na součinnostních akcích /společné akce různých organizací, regionální sportovní hry apod./ jsou vykazovány pouze členskou organizací účastníka.

Je-li účastník členem a zapojen v aktivitách CT a PT ve více organizacích, zajistí si osobní sumarizaci ujetých a ušlých kilometrů v organizaci dle svého rozhodnutí.

Rekondiční centrum Medipont České Budějovice vykazuje samostatně za svou klientelu:

odvětví CT počet kilometrů ujetých na rotopedech, v odvětví PT počet kilometrů ušlých na chodících trenažerech a na aktivitách nordic walking.

Hodnocení výsledků:

Aktivitám v obou odvětvích CT i PT je přikládán stejný význam.

Hodnocení výsledků se uskuteční:

Jako průběžné za období duben až květen v měsíci červnu jako celkové a závěrečné za období duben až srpen v měsíci září.

Počet zapojených seniorů a jimi ujeté nebo ušlé kilometry se postupně za celou organizaci nasčítávají samostatně v obou odvětvích CT a PT a v každé skupině M-muži a Z-ženy.

Pro závěrečné vyhodnocení organizace kromě celkových výsledků nahlásí za každé odvětví:

své nejúspěšnější 3 muže a 3 ženy s uvedením počtu jimi ujetých nebo ušlých kilometrů a své nejstarší účastníky, 1 muže a 1 ženu včetně jejich dat narození, avšak bez ohledu na jimi ujetý nebo ušlý počet kilometrů.

Průběžné i celkové hodnocení bude provádět komise složená ze zástupců hlavních organizátorů.

K hodnocení mohou být přizváni s hlasem poradním i zájemci z organizací, které budou průběžně vykazovat nejvyšší počty v této akci zapojených seniorů nebo nejlepší výsledky v počtu najetých nebo ušlých kilometrů.