Média a naše emoce – „Čemu chceme věřit a proč?“ čtvrtek 25.4.

Datum přidání: Apr 19, 2019 11:53:15 AM

 

Konfirmační zkreslení (někdy též potvrzovací zkreslení, z anglického confirmation bias) je sociálně-psychologický pojem, který popisuje tendenci člověka upřednostňovat ty informace a interpretace, které podporují jeho vlastní názor, a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením, případně vykládat nejednoznačné informace tak, aby byly v souladu s jeho názorem. Je to druh kognitivního zkreslení a častý důvod chybného uvažování. A to i pro abstraktní věci, které nevyžadují názor. Efekt potvrzovacího zkreslení je silnější u emočně podbarvených záležitostí a u silně zakořeněných názorů. Potvrzovací zkreslení se vztahuje i na paměť (člověk má tendenci si pamatovat spíše to, co je v souladu s jeho názory) a na oblibu informačních zdrojů (člověk upřednostňuje ty, které podporují jeho přesvědčení).

Převzato z Wikipedie:

Máte mysl bojovníka nebo zvěda?

Zveme Vás ve čtvrtek 25.4. od 10 h. do přednáškového sálu Jihočeské vědecké knihovny na další přednášku Mediální akademie. „Čemu chceme věřit a proč?“

Tentokrát mezi námi přivítáme profesorku Doc. Ivu Stuchlíkovou, Ph.D., která nás seznámí s psychologickými aspekty obchodu s naší pozorností. Budeme se zabývat jak naše vnímání podmiňuje tvz. "konfirmační zkreslení"