Příručka "Jak přežít doma karanténu"

Datum přidání: May 03, 2020 2:1:44 PM

Zůstaňte duševně aktivní i doma v karanténě. 

Psychologové Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Institutu neuropsychiatrické péče pro vás připravili příručku pro domácí karenténu.

Naleznete zde různá cvičení zaměřená, jak na poznávací funkce (paměť, pozornost, řečové schopnosti, rozhodování, plánování, řešení problémů, myšlení), tak i jednoduchá fyzická cvičení. 

Na konci příručky je popsáno několik relaxačních cvičení.

PŘÍRUČKU SI STÁHNĚTE ZDE