Přednáška Mgr. Petra Pavelce 5.4.2012 od 16 hod.-

Datum přidání: Mar 12, 2012 2:18:26 PM

Zasvěcený výklad doprovodí ukázky historických artefaktů a citace středověkých literárních textů. Dozvíte se o původním významu červené pětilisté růže i o tom, že Rožmberkové odvozovali svůj původ až od bájných antických hrdinů a bohů. Rožmberkové patřili k mocenské elitě, která se byla schopna postavit i královské moci. Zastávali vysoké funkce u českého královského či říšského císařského dvora, a tak se výrazně zapsali do dějin českého státu. S jejich znakem – červenou růží ve stříbrném poli - se dodnes setkáváme ve značné části jižních Čech. Využijte tedy možnost dozvědět se něco více z úst odborníka.

ředitele Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích O původu rožmberského erbovního znamení

-       červené pětilisté růže -

Přednáška proběhne v přednáškovém sále Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí č. 6.