Pozvánka do STEYRu- města betlémů a vánočního LINECe 10.12.2015

Datum přidání: Nov 25, 2015 6:1:2 PM

PROGRAM:Steyr je pěkné městečko v Horním Rakousku, v předvánočním čase pěkně vyzdobené. Leží nad soutokem řek Enns a Steyr. Kromě vánočního trhu je zde První rakouské vánoční muzeum s největší sbírkou vánočních ozdob na světě, historických i soudobých (ozdoby i z Čech). Celkem je v muzeu přes 18 tis. exponátů. Kromě krátké společné prohlídky budete mít i volno na prohlídku muzea, nákupy a občerstvení.V blízkosti Steyru navštívíme ještě poutní místo Christkindl (Ježíškov). Kromě hodně navštěvovaného poutního barokního kostelíku zde můžete ještě navštívit vánoční poštovní úřad, který funguje již od roku 1950, odtud se odesílá vánoční pošta. Další velkou atraktivitou jsou 2 nádherné betlémy. Mechanické jesle vyrobil krkonošský rodák Karl Klauda, který odešel za prací do Rakouska a jesle vyráběl 40 let. Unikátními technologiemi je více než polovina z 300 vyřezávaných figurek pohyblivá. Druhý betlém patří k největším na světě. 778 vyřezaných figur je rozmístěno na ploše 58 m2.Odpoledne navštívíme hlavní město Horních Rakous – Linz (Linec). Zájemcům nabídnu prohlídku centra města, potom bude volno na návštěvu vánočních trhů, které jsou na několika místech. Kromě toho je zajištěna návštěva a prohlídka Ars- Electronika-Centra na břehu Dunaje, kterému se říká muzeum budoucnosti. Konají se tam mimořádné výstavy s interaktivními exponáty, kterých se můžete dotýkat a manipulovat s nimi. Nikdo nemusí být odborníkem, vystavené exponáty zaujmou všechny návštěvníky bez ohledu na věk či profesi. Muzeum bylo otevřeno v roce 1979, postupně bylo až do roku 2009 rozšiřováno o další projekty a další budovu. V lednu 2009 otevřela své dveře nová, rozšířená budova Ars Electronica Center. Návštěvníkům se zde nabízí 3000 čtverečních metrů výstavních ploch, 1000 m2 ploch věnovaných výzkumu a vývoji, 400 m2 ploch pro pořádání seminářů a konferencí, 650 m2 pro prostory gastronomické a pro pořádání různých akcí a též 1000 m2 hlavní paluby pro pořádání akcí pod širým nebem s výhledem na Dunaj a centrum města. Proměnlivé osvětlení venkovní fasády povznáší tuto budovu na úroveň uměleckého díla. Provedenou přestavbou otevřela budova Ars Electronica novou kapitolu své úspěšné 30-leté historie. Nová koncepce budovy oslňuje vedle svého architektonického pojetí též svým obsahem a novými formami prezentace: Pod mottem "hands on" vybízí toto nové centrum návštěvníky k aktivnímu zapojení do vytváření umělecko-vědeckých děl. Výsledkem je muzeum budoucnosti laboratorního charakteru, které nemá ve světě obdoby.

Tematická výstava Nový pohled na člověka nabízí formou laboratorních pokusů a umělecky pojatých projektů rozmanitý přístup k robotice, biotechnologii a neurologii. Výstava je zaměřena na naše vnímání světa a člověka. Další prezentace nabízí pohled na retrospektivu více než dvacetiletého mediálního umění a designu nazvanou ART+COM. Poezie pohybu se promítá v příkladech kinetického umění a jeho ztvárnění. Pro děti od 3 let je formou zábavných obrazových prvků vytvářen interaktivní naučný svět. Prezentace Hluboký vesmír vyzývá k cestám do sfér, jež jsou pouhým lidským okem nedosažitelné, k cestám do minulosti a na neobyčejná místa. To vše pomocí osmi projektorů zaměřených na dvě projekční plátna o velikosti 16x9 metrů, která jsou umístěna na stěně a na podlaze.

Předpokládaný odjezd z Českých Budějovic je v 07:30 h. (bude upřesněno).Cena zájezdu pro děti do 15 let a seniory je 290,- Kč 330,- pro ostatní dospělé. V ceně není obsaženo vstupné.

Přihlaste se kliknutím na PŘIHLÁŠKU nebo volejte či pište na klub.aktiv@gmail.com

Vstupy:

Muzeum vánočních ozdob: 2,50 E/ 1 osoba ve skupině (min. 20 osob), děti 3-15 let 2 E

Muzeum betlémů: 2,50 E/ 1 osoba ve skupině, děti 6 – 15 let 1,50 E, děti do 6 let zdarma

Ars-Elektrinica- Center: 6 E / 1 osoba ve skupině, (min. 20 osob),