Pozvánka na konferenci (K)rok rodiny 7.11.

Datum přidání: Nov 06, 2018 6:28:4 AM

Vážené dámy a vážení pánové,

zveme Vás na konferenci nazvanou

K(rok) rodiny,

Konferenci pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí společně se Sítí pro rodinu, z.s.

Konference se koná 7.11.2018 v M-centru pro mladou rodinu v Českých Budějovicích.

Komunitní centrum Máj, Ant. Barcala, České Budějovice 370 05. odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/2vLjJKFRMXD2

Konference je rozdělena do 3 bloků a je možné se zúčastnit pouze jednotlivých bloků.

Pokud právě není před volbami, potom je seniorům je věnováno obvykle méně pozornosti, než by si za svou celoživotní práci zasloužili.

Přijďte proto na konferenci alespoň od 13:00 hod. dozvědět jaké jsou aktuální přístupy politiků k péči o starší občany.

Byli bychom rádi, kdyby se konference zúčastnilo, co nejvíce široké veřejnosti.

Po každém bloku následuje cca 15-ti minutová diskuse.

9:30 - 12:00 Děti, jejich výchova, vývoj a možnosti v dnešní době

13:00 - 15:30 Senioři, stárnutí s grácií a respektem

13:00 – 13:15 Politika stárnutí v ČR a Jihočeském kraji (Mgr. Kateřina Kňapová)

13:15 – 13:35 Krok za krokem k seniorům a se seniory, aktivně a pozitivně! (Hana Rabenhauptová)

13:35 – 13:55 Přístupy v péči o seniory v praxi (Mgr. Alena Sakařová, Lenka Králová)

13:55 – 14:35 Mezigenerační přístupy a jejich potřebnost DpS Bechyně - Mezi námi (Mgr. Alena Sakařová)

RC Pomněnka – Babičko, dědečku, ukaž mi, co umíš (Mgr. Iva Křikavová)

FČAS Frymburk – komunitní centrum pro všechny generace (Jana Toušková)

Jihočeská Univerzita – Univerzita pro prarodiče a vnoučata (Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.)

14:35 – 14:55 Paliativní péče (MUDr. Helena Staňková)

14:55 – 15:15 Podpora neformálních pečujících (Mgr.Olga Mutlová)

15:15 – 15:30 Diskuse, závěr

15:30 - 18:30 Hodnota manželství a rodiny v dnešní společnosti.

Konference je pro účastníky zdarma a bude zajištěno drobné občerstvení.

Není nutné se přihlašovat.

Na přednášku vás zve

PaedDr. František Batysta

předseda spolku

Klub Aktiv, z.s.

Jirsíkova 243/2, České Budějovice

tel. 778 767 371

www.klubaktiv.cz