Pozvánka na Kulatý stůl 11.2. 2021

Datum přidání: Feb 04, 2021 11:15:8 AM

Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV vás zve 11. února od 9 hodin na On-line kulatý stůl. Zabývat se budeme analýzami a studiemi jako Podklady pro návrh systémového opatření v oblasti zdravého stárnutí, Zmapování segmentu služeb pro domácnosti seniorů, Realizace Kvantitativního výzkumu – životní postoje a preference seniorů a Evaluace projektu Implementace politiky stárnutí na krajích. Registrace probíhá do čtvrtka 4. února, a to na mailu jirina.rabikova@mpsv.cz. Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci minimálně dva dny před konáním. Kulatý stůl je určený zejména odborné veřejnosti.