Pozvánka na občanské setkání s prof. Jiřím Drahošem

Datum přidání: Apr 02, 2019 5:23:14 AM

tým Společně pro Česko, a jeho tým.

P.S.: Nechcete se vyjádřit veřejně? Nevadí. Na písemné dotazy, podněty, přání, zkušenosti,... k danému tématu je připravena schránka.

Zveme Vás na 11. občanské setkání I jih patří na Západ, které  proběhne formou besedy v čítárně kláštera na Piaristickém náměstí v Č. Budějovicích.- Jste spokojeni se stavem českého školství?  

- Máte doma dítko školou povinné?

- Studujete? 

- Učíte?

Na vaše připomínky, podněty a zkušenosti se těší a na dotazy odpovídá prof. Jiří Drahoš, 

předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, lidská práva a petice Senátu ČR 

a předseda spolku Společně pro Česko.