Pozvánka na přednášku Kladný přístup k životu 21.3.

Datum přidání: Mar 20, 2019 5:42:57 AM

Zejména ve starší populaci převládají pesimismus a negativní nálady. Optimismus a pesimismus je však naučitelný a náš mozek můžeme i ve vysokém věku stále cvičit. Znáte tu náladu, kdy máte pocit, že se nic nedaří, naše okolí nás zahrnuje negativními zprávami a vy marně hledáte cestu z toho ven?

Smyslem přednášky je shrnout přínosy kladného přístupu k životu a důvody proč lidé spíše propadají špatným zprávám a dále předat metody tréninku optimistického životního stylu.

Senioři si odnášejí konkrétní postupy, jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost.

Hlavní body přednášky