Pozvánka na přednášku Klimatické změny v Evropě 12.2.

Datum přidání: Feb 11, 2015 9:26:23 AM

VSTUP NA PŘEDNÁŠKU JE VOLNÝ

Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky. Změny v klimatickém systému naší planety probíhaly v celé její historii. Ukazuje se však, že v současné době tyto změny probíhají rychleji, než tomu bylo v minulosti. Co je příčinou těchto změn, je za nimi „jen“ nárůst skleníkových plynů vlivem činnosti člověka a také jaké jsou jejich důsledky. To je téma přednášky, na které se dozvíte základní informace o klimatickém systému a jeho dosavadním a předpokládaném budoucím vývoji, jakož i o důsledcích, které nám změny přinášejí a velmi pravděpodobně v budoucnu přinášet budou.Na setkání s Vámi se těší

RNDr Svatava Křivancová