Pozvánka na přednášku o Ex libris 3.11.

Datum přidání: Nov 02, 2016 6:46:18 AM

Vážení přátelé zveme vás na přednášku emeritní ředitelky Jihočeské vědecké knihovny paní PhDr Květy CempírkovéEX LIBRISP​řednáška se uskuteční ve čtvrtek 3.11. od ​16 h. v Kulturním klubu Horká vana, Česká 7, Č. Budějovice. CO ZNAMENÁ EXLIBRIS ?V latině Ex libris znamená "z knih". Ve skutečnosti se jedná o značku vloženou do knihy, která charakterizuje majitele knihy. Může to být ručně vepsaný symbol, razítko, nálepka. Protože se exlibris stává námětem umělců, stává se také předmětem zájmu sběratelů.Exlibris - knižní značky jsou prokazatelně starší než knihtisk, objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech. V počátcích je používali především panovnici, šlechtické rody a kláštery. Již v té době se kladl důraz na umělecké řešeni exlibris.

Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu majitele ke knize.

Ex libris se vlepuje do knih, aby zde připomínalo jejich majitele