Pozvánka na poznávací exkurzi do Prahy 28.10.

Datum přidání: Oct 18, 2017 5:2:8 AM

Zájemci přihlaste se laskavě pomocí online přihláškou níže:

​Odjezd autobusem z Č. Budějovic je ​28.10. v 6,45 hod od zadního vchodu o Jihočeského muzea Dukelská 1. 

Předpokládaný návrat do Č:B. je v 20,30 hod. 

Opět přesně na den se po roce podíváme do Kramářovy vily, dále absolvujeme prohlídku vybraných chrámů Nového města Pražského s průvodcem panem Mgr. Syneckým, a na závěr uskutečníme komentovanou prohlídku nově otevřené Werichovy vily. 

S panem průvodcem navštívíme chrám sv. Mikuláše. Podařilo se nám vyjednat hromadnou vstupenku pro 40 osob. 

Vstupné do chrámu sv Mikuláše vybereme v autobuse. 

Cena zájezdu je:

- pro členy Klubu Aktiv: 250,- Kč doprava zájezdovým autobusem a 50,- Kč komentovanou prohlídku Werichovy vily(kdo bude chtít jít s námi)

- pro ostatní účastníky 300,- Kč za dopravu a 80,- Kč za komentovanou prohlídku Werichovy vily (kdo bude chtít.nečlenové Aktivu si hradí průvodce a jeho výklad, který členové mají zdarma.)

Vážení přátelé, zveme vás na zájezd do Prahy na státní svátek 28.10. 2017. 

Pokud odešlete svou přihlášku, uhraďte laskavě cenu zájezdu na účet FIO Banky č. 2000170252/2010. 

Jako variabilní symbol uveďte vaše mobilní číslo a do zprávy pro příjemce napište vaše příjmení. 

Cenu exkurze můžete rovněž uhradit v hotovosti v klubovně KD Slavie v úterý 24.10. od 11 do 13 hod.

PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD DO PRAHY 28.10.