Pozvánka na seminář "Nemoci současnosti a jejich řešení přirozenou cestou" 24.9.

Datum přidání: Sep 24, 2019 5:11:55 AM

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na seminář pana Radka Hriba, poradce v oblasti zdraví na téma

Nemoci současnosti a jejich řešení přirozenou cestou.

Seminář se koná v úterý 24.9. od 10 hod. v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická 1, Č. Budějovice.

V dnešní internetem propojené informační době si lidé mohou v rámci vlastní orientace svobodně vybrat, jakým způsobem předcházet nebo léčit své zdravotní problémy. Odborné zdravotní internetové portály nabízí množství informací. Jen lékař, který si není jist sám sebou, varuje své pacienty před hledání pomoci i jinde, než u něho samotného. A zcela jistě je dobré, si tuto příležitost nenechat vzít.

V mnoha případech je třeba se odchýlit od běžného, konzumního života a snažit se chápat věci v širších souvislostech. Je důležité, aby člověk nebyl pasivní a odevzdaný své nemoci, aby nevolal jen po pomoci svého ošetřujícího lékaře. Je důležité, aby byl sám proaktivní, zajímal se o své zdraví, aktivně s lékařem spolupracoval. Aby používal všechny dostupné možnosti rozumového chápání a srdečného cítění, aby využíval i všechny prostředky duchovně kulturních odkazů, ale i technologického civilizačního pokroku.

Radek Hrib dává nahlédnout do své činnosti - poradenství v oblasti zdraví a přírodní léčby. Provádí orgánovou a detailní diagnostiku, chiropraxi – léčbu pohybového ústrojí, doporučuje bylinné čaje a koupele, vede s klienty duchovní rozhovory.

Na semináři se s vámi chce podělit o zkušenosti, které načerpal od mnohých autorit a při své vlastní práci s pacienty.

Více informací naleznete na jeho webu www.hrib.cz

Zdraví Vás a zdraví přeje

František Batysta

Klub Aktiv, z.s.

Jirsíkova 243/2,

370 01 České Budějovice

tel.: 778 767 371

www.klubaktiv.cz