Pozvánka na výlet do Římova pro cyklisty i turisty čtvrtek 16.1.

Datum přidání: Jan 12, 2020 8:54:40 PM

Vážení přátelé,

cyklistům se nechce sedět doma ani v tomto zimním období a tak nám Vráťa Gassenbauer připravil opět pěší vycházku krajinou, která není cyklistům úplně neznámá.

Možná si trasu zopakujeme na jaře kolmo. Pojedeme vlakem do Kamenného Újezdu, pěšky do Římova, kde se zastavíme na oběd, projdeme se po Křížové cestě a vrátíme se do Českých Budějovic autobusem z Římova. Ujdeme asi 12 km.

Sejdeme se na vlakovém nádraží ve čtvrtek 16.1.2020 v 9.45 hod. (vlak odjíždí v 10.03).

Zpět se budeme vracet autobusem z Římova kolem 15.hod.

Na cyklisty i turisty se těší

Iva Matoušová, & Jitka Korecká &Vráťa Gassenbauer

O Křížové cestě v Římově 

Křížová cesta v Římově u Českých Budějovic, zvaná římovská pašijová cesta či římovské pašije, je barokní křížová cesta rozšířená na 25 zastavení, která vede ze severozápadní části obce severním směrem, obchází vrch Cedron a podél řeky Malše se vrací zpět k obci na její jihovýchodní okraj. Je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky.

Křížová cesta vznikala v okolí Římova postupně od roku 1658 až do první čtvrtiny 18. století. Iniciátorem založení poutního místa s Loretánskou kaplí byl českokrumlovský jezuitský lékárník Jan Gurre. V okolí kaple v okruhu pěti kilometrů bylo vystavěno 25 barokních kapliček (tzv. Římovské pašije) s dřevěnými sochami. Kaple jsou nápaditě rozmístěny v rozmanitě členěném terénu a podle legendy jejich umístění odpovídá zastavením tradiční křížové cesty v Jeruzalémě a kvůli jejich zaměření putoval kapucínský páter Alex do Svaté země. Inspirační vzory cesty jsou badateli hledány v piemontských svatých horách nebo křížové cestě u polské Kalwarie Zebrzydowské. Součástí poutního místa je též kaple Božího hrobu postavená podle vzoru kaple uprostřed jeruzalémského Chrámu Božího hrobu.

Převzato z wikipedie