Pozvánka na výlet do Písku "Cesta bolestné kameny" 17.12.

Datum přidání: Dec 09, 2020 8:0:17 PM

Vážení přátelé,

zveme vás na výlet do Písku ve čtvrtek 17.12.

Odjezd vlakem z nádraží v ČB v 9.12 hod. (vlak ARRIVA) do Písku - nádraží.

Přestup na vlak ČD - do stanice Písek město, kam vlak přijde v 10.25 hod.

Zpátky pojedeme vlakem, který by se dal stihnout, ve 14.02 hod. ze stanice Písek město do Ražic, tam přestup na vlak do ČB - příjezd do ČB 15.08 hod.

Další vlak jede 16.05 hod. také přes Ražice. Příp. by se dalo jít pěšky přes město ( a třeba se na náměstí zastavit na kávu... ), to by bylo asi o 2 km delší.

Celkem nás čeká něco okolo 7 km.

Plán výletu:

Ze stanice Písek - město půjdeme necelé 3 km s celkem mírným stoupáním na začátek Cesty bolestných kamenů.

Cesta bolestných kamenů je jakási křížová cesta moderního člověka. Trasa začíná v lokalitě U Vodáka a končí na Vyhlídce píseckých lesníků.

Má 14 zastavení a její délka je 1,5 km. Na každém zastavení je kámen, ke kterému je připevněna kovová obruč nesoucí název bolesti a čočku rubínového skla,

symbolizujícího kapku krve.

Na Vyhlídce se pokocháme pohledem na prácheňský kraj (pěkný výhled objednán

)  

Zpět se vrátíme po naučné stezce "Od Ptáčkovny k Živci"

Podívejte se na mapu na odkazu: https://mapy.cz/s/jolupofega

Více informací naleznete na webu: www.bolestne kameny.cz

Pokud se chcete výletu zúčastnit, přihlaste se laskavě pomocí přihlášky níže

PŘIHLÁŠKA NA VÝLET DO PÍSKU 17.12.

Každému zastavení zpracovali studenti s příběhy bolestných kamenů, kterým propůjčili svůj hlas přední čeští herci a jeden z patronů Ondřej Vetchý.

Na výlet Vás zve

Věra Cirhanová