Pozvánka na výstavu očima generací

Datum přidání: Jun 29, 2017 11:47:48 AM

Druhý ročník krajské mezigenerační výstavy OČIMA GENERACÍ je opět v Českých Budějovicích. Tvůrčí téma letošního ročníku je "Vystup ze své ulity". Toto společné téma vede "malé i velké" umělce k představení sama sebe, své generace, ostatním. Záměrem výstavy je představení jednotlivých generací, jejich pocitů, snů, přání, hodnot a způsobu života ze svého pohledu, který má umožnit vzájemné pochopení a hledání mostů mezi generacemi.Tato mezigenerační výstava je sestavena z fotoprací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České z Českého Krumlova, kteří mimo zachycení svého pohledu na dané téma, představili seniory při jejich sportovních aktivitách. Výstava je dále doplněna tvorbou seniorů i dětí Jihočeského kraje. Některé práce vznikaly jako mezigenerační tvorba, která ve svém důsledku měla za svůj cíl nejen vznik daného díla, ale také osobního poznávání se jejich tvůrců, kteří se zpravidla nacházejí na vzdálených časových generačních osách. Zkušenosti z minulých ročníků mezigeneračních výstav víme, že práce jsou velmi inspirativní a vedou nejen k pobavení, ale i zamyšlení se nad hodnotami lidského života a jeho naplnění. Výstava je součástí celorepublikového projektu Festivalu OČIMA GENERACÍ.Ve čtvrtek 29. 7. 2017 od 15 hodin proběhne v rámci ukončení výstavy Setkání autorů a autorské čtení.Program:„Na slovíčko“ se Zdeňkem Plachým – povídání o životě spojené s pěveckým vystoupením našeho hosta.Autorské čtení z literárních prací autorů projektu OČIMA GENERACÍ.Pořadem provází Miroslav Mareš.

Naplňte motto projektu OČIMA GENERACÍ a zastavte se na chvíli ... pohlédněte na život očima těch druhých, a možná ho uvidíte jinak.

Vstup volný

Akce se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, primátora města České Budějovice Jiřího Svobody a Asociace krajů ČR.