Pozvánka na vycházku s holemi i bez holí 21.2.

Datum přidání: Feb 18, 2018 11:58:20 AM

Milí příznivci zimních vycházek,

přínos chůze u lidí ve věku nad 65 let je přímo neskutečný. Během 12-ti leté studie o vlivu chůze na tuto věkovou kategorii se zjistilo, že pouze 15 minut chůze snížilo úmrtnost až o 22 %! Jak uvádí Dr. David Hupin, lékař z Univerzitní nemocnice v Etienne ve Francii. Věk není žádná výmluva pro necvičení.

Je dokázáno, že pravidelná fyzická aktivita má na zdraví mnohem lepší vliv než medicínské terapie.

Nejen proto vás zvu na další pravidelný výšlap ve středu dne 21.2.2018 v délce cca 6,2 km

Sejdeme se: v 10:20 hod. v Nemanicích na zastávce MHD č. 2 U Chromých 

(MHD linka č. 2 odjíždí od Pošty v 10:06 hod. a od IGY v 10:12 hod.)

na trase: Nemanice - Hrdějovice - Kněžské Dvory - Strakonická (obchodní zóna)

Název Kněžské Dvory prozrazuje, že ves vznikla z původního dvora, jehož majitelem byl kněz.

Ještě 1479 měla české jméno Farářovy Dvory.

Ojediněle používaný název Kecenice je jen novodobé posměšné pojmenování.

V roce 1952 se obec Kněžské Dvory stala osadou obce České Budějovice.

Za velmi nepříznivého počasí se vycházka nekoná a překládá se na příští týden.

Na vycházku vás zve

Jaroslav Toman

Klub Aktiv, z.s.