Pozvánka na vycházku s holemi i bez holí středa 5. 9.

Datum přidání: Sep 02, 2018 7:41:21 AM

Sejdeme se ve středu dne 5. září 2018 v ul. Ant. Barcala v 10:00 hod.

na konečné zastávce MHD linek č. 3-5-7-8 a 18 a odtud vykročíme pevnými kroky k utužení našeho zdraví.

V případě vytrvalého deště se vycházka odkládá do následujícího týdne.

Na vycházku vás zve

Jaroslav Toman

Klub Aktiv, z.s.

Vážení přátelé,po dvouměsíčním oddechu opět zahájíme pravidelné "Vycházky s holemi a bez holí" v rámci podzimního cyklu.

Pěší turistika je důležitá pohybová forma, která je vhodná pro každou věkovou skupinu a je to nejrozšířenější pohybová

aktivita, která nás provází celým životem. Proto choďme, choďme, choďme ... kdykoliv a kamkoliv.

Po prázdninovém odpočinku se vydáme tradiční trasou

ČTYŘI DVORY - HAKLOVY DVORY- SÍDLIŠTĚ VLTAVA (nebo do Českého Vrbného)

(s občerstvením u Kněžínka).