Projekt SENSEN – Senzační Senior byl zahájen.

Datum přidání: May 28, 2012 5:9:14 AM

I vy můžete přispět do jeho části nazvané "Národní kronika"

23.5.2012 byl v prostorách Národního muzea – Českého muzea hudby zahájen nový projekt Nadace Charty 77/Konta BARIÉRY s názvem SENSEN – Senzační senioři.

„SENSEN považujeme za společensky velice užitečný projekt. Úkolem Národního muzea je zachovat pokud možno dokonalý obraz naší současnosti pro budoucí generace. Jde nám především o všední zážitky, o každodennost. S tím nám nyní díky projektu SENSEN může pomoci i veřejnost,“ vysvětlil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Co je to Národní kronika?

První pilíř projektu SENSEN, jehož partnerem je Národní muzeum, si klade za cíl vytvoření největšího archivu malých i větších událostí osobního, místního i celospolečenského významu. A to prostřednictvím sítě přispěvatelů z celé ČR. Tento archiv bude „navěky“ uložen na pevný nosič pro informaci, poučení i pobavení potomků i jako badatelský zdroj pro období nejnovější historie.

Projekt si klade za cíl podpořit aktivní život lidí v pokročilém věku.Tři hlavní pilíře projektu umožní seniorům zapisovat své vzpomínky a zážitky do "Národní kroniky", vdechnout "Druhý život dětským knihám" či se zaměřit na svůj "Aktivní život". Národní muzeum je partnerem prvního pilíře projektu - "Národní kroniky".

Předání prvních darovaných knih do projektu Druhý život dětské knihy 

(zleva Marie Macháčková a Zdeňka Čalounová z klubu SENSEN Aktiv České Budějovice a patronka projektu Jiřina Bohdalová)

Převzato ze stránek Národního muzea: 

Národní muzeum

Přispějte do Národní kroniky. Váš záznam uchová po celé generace

23.5.2012 | Autor: adr

Unikátní projekt Národní kronika se chce stát co možná největším archivem všech událostí, které ukazují na dobu a na souvislosti svého vzniku. Přispějte do něj svým poznatkem!

Cílem Národní kroniky, která vzniká v rámci projektu SENSEN (Senzační senioři), je vytvořit co možná největší digitální archiv malých i větších událostí osobního, místního i celospolečenského významu. Projekt Nadace Charty 77 / Konta BARIÉRY je zaměřen na podporu aktivního a plnohodnotného života seniorů.

"Víme, že na celém území republiky žijí zajímaví a schopní lidé, jimž není lhostejný život se všemi jeho problémy, otevřenými otázkami a velkými tématy. Takové lidi chceme nalézat mezi seniory, chceme se s nimi spojovat ve snaze pozitivně měnit sociální realitu, bourat staré a mnohdy pevné bariéry a překonávat stereotypy. Dáváme si nelehké cíle: chceme, aby se projekt SENSEN stal navíc účinným nástrojem proti vážnému a bolestivému problému zralého věku – osamění," uvedl Zdeněk Procházka, ředitel projektu SENSEN.

Informace, které díky přispěvatelům získá Národní kronika, budou uloženy na velmi spolehlivý pevný nosič. Příštím generacím budou sloužit i jako badatelský zdroj. O jejich uložení pro příští generace se postará Národní muzeum, které je jedním z garantů projektu.

„Co se týká uložení samotného nosiče s příběhy, bude uchován na tajném místě v trezorech, stejně jako nejcennější předměty českého národního kulturního dědictví, například keltská hlava, diamantový náhrdelník Naděždy Kramářové nebo zlatý stodukát Ferdinanda III.,“ uvedla Ivana Havlíková vedoucí Oddělení vnějších vztahů.

Národní kroniku nemůže naplnit pouze jeden jediný člověk

Národní kronika bude jednou ročně slavnostně archivována na bezpečném a z hlediska našich dějin symbolickém místě. Každý přispěvatel obdrží po skončení kalendářního roku umělecký certifikát, který potvrdí jeho záznam v Národní kronice a stručně popíše jeho obsah, navíc bude zařazen do soutěže o zajímavé ceny.

„Já nyní píši již 106. svazek svých pamětí. Jelikož nevím, zda stihnu alespoň jeden souhrnný svazek vydat, velice apeluji na všechny, kdo může sám za sebe či za někoho dalšího vložit jakoukoli událost, která se okolo nás děje, abychom zachovali pro další generace co nejvíce z dění okolo nás,“ řekl Zdeněk Mahler, patron pilíře Národní kronika.

„SENSEN považujeme za společensky velice užitečný projekt. Úkolem Národního muzea je zachovat pokud možno dokonalý obraz naší současnosti pro budoucí generace. Jde nám především o všední zážitky, o každodennost. S tím nám nyní díky projektu SENSEN může pomoci i veřejnost,“ vysvětlil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

 O čem psát?

Na výběr je z mnoha témat. V každé rodině se totiž občas vyskytnou události, které je vhodné zaznamenat pro budoucnost. Může jít o narození dítěte, sňatek, promoci, dokončení nového domu, zajímavou cestu, podnikatelský úspěch, dožití významného věku, vyléčení nemoci, ale i úmrtí nebo nešťastnou událost.

Může jít i o jevy a skutečnosti se širším významem – památná místa, historii skoro zapomenutou, skvělé osobnosti, slavnostní události, proměny obcí a krajiny, stavby atd.

Mnohé z těchto faktů zůstávají skryty v rodinných nebo lokálních archivech a často se na ně zapomíná.

Tím, že je v Národní kronice uchováme pro budoucnost, vznikne významný doplněk dějin, který v budoucnu nejenom historikům umožní do hloubky poznat současnost. Národní kronika je připravena přijmout a na 1000 let zachovat vše, co její přispěvatelé pokládají za důležité, aniž by tyto záznamy nějak upravovala, vybírala nebo hodnotila jejich závažnost.

Sdělte nám svůj názor na projekt SENSEN. Budete využívat možností, které nabízí? Dne 30. května v době od 11:00 do 12:00 proběhne na webu Muzeum3000 také online rozhovor s ředitelem projektu SENSEN Zdeňkem Procházkou a historikem Národního muzea Markem Junkem. Otázky můžete pokládat již dnes.

Bližší informace můžete také získat v Klubu Aktiv, Jirsíkova 2,

České Budějovice

Více fotografií z tiskové konference v Praze najdete ve Fotogalerii

Národní kronika bude jednou ročně slavnostně archivována na bezpečném a z hlediska našich dějin symbolickém místě. Každý přispěvatel obdrží po skončení kalendářního roku umělecký certifikát, který potvrdí jeho záznam v Národní kronice a stručně popíše jeho obsah, navíc bude zařazen do soutěže o zajímavé ceny.

Více o projektu a možnosti přispívání se dozvíte našem zpravodajském portále Muzeum3000 – Přispějte do Národní kroniky. Váš záznam uchová po celé generace

Zajímá vás projekt SENSEN? V připravovaném online rozhovoru na zpravodajském portále Muzeum3000 dne 30. května v době od 11:00 do 12:00 se můžete ptát ředitele projektu SENSEN Zdeňka Procházky a historika Národního muzea Marka Junka.

Všechny další informace naleznete na webových stránkách projektu www.sensen.cz