Promoce absolventů Univerzity třetího věku

Datum přidání: May 27, 2014 5:48:27 PM

V letním semestru ukončilo tříleté studium Virtuální univerzity třetího věku z celkového počtu 46 studentů prvních 17 absolventů z Českých Budějovic, kteří se mohli zúčastnit slavnostní promoce v Praze. Na slavnostním setkání bude absolventům předáno Osvědčení o absolutoriu a Pamětní list.Studium významně podpořil Jihočeský kraj a hejtman Mgr. Jiří Zimola přijde osobně v 9,30 hod. studentům - seniorům gratulovat k absolutoriu vysokoškolského studia.

Nejstarším účastníkem Univerzity třetího věku byl pan Miroslav Somr, který oslavil 85 let. Na jeho promoci byl jeho 3 -měsíční pravnuk.