Shromáždění členů klubu Aktiv -

Datum přidání: Nov 23, 2011 5:8:21 AM

Program shromáždění:

Na 8.12.2011 svolává Rada klubu shromáždění členů, které se koná v Kulturním klubu Horká vana, Česká 222. Prezence je od 9,30 hod, zahájení jednání od 10 hod. Na programu jsou zprávy o činnosti klubu a jeho další směřování. 

Odkaz na mapu místa konání